Komunální volby 2022 – speciál z Mělníka

V letošním roce kandiduje v Mělníku 12 politických subjektů. Je to o 3 více, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 9 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?
  2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?
  3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?
  4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Mělníku:

ANO 2011

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Chceme začít podporovat a využívat obnovitelné zdroje energie.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Výstavba průtahu městem částečně odkloní dopravu z centra, ale obáváme se, že problém jen přesune na jinou lokalitu. Mělník především trpí na špatně plánované a nekoncepční opravy místních komunikací a to chceme změnit.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Největší problém celého projektu ZEVO Mělník je nedostatečné řešení dopravní situace. Myslím si, že Město Mělník nevyjednalo s krajem nic zásadního pro naše občany.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

V roce 2012 začala výstavba protipovodňové ochrany našeho města, která by měla být dostatečná. Navíc zhruba 4 roky zpátky došlo k jejímu navýšení.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

  • Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

MÁME RÁDI MĚLNÍK

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Prudce rostoucí ceny energií výrazně urychlí již zahájené procesy vedoucí k úsporám. Konkrétně připravované projekty ve využívání fotovoltaiky na budovách ve vlastnictví města nebo přechod z plynu na horkovod u dvou našich škol. U elektřiny se jedná především o výměnu starých svítidel za nové úsporné technologie a regulace veřejného osvětlení.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Nestaví se nový obchvat, ale jen jeho druhá etapa. My teď tlačíme na ŘSD aby výrazně urychlilo stavbu etapy 3 a 4. Uleví městu především v tranzitní nákladní dopravě. Co obchvat vůbec neřeší je napojení silnice I/16 od Boleslavi. To je třeba rozhýbat.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Rozhodně nevyjednal a neřeší především dopravu. Spalovna se rozeběhne a do té doby se nedá stihnout žádná dopravní stavba. Čili veškerá doprava půjde po stávajících komunikacích. Vůbec se neřeší doprava z pravého břehu Labe, která veškerá půjde přes Mělník. Ještě připomenu, že k řadě jednání není Mělník ani zván, protože není dotčenou obcí, protože spalovna není na našem katastru.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Myslím, že v tuto chvíli jsou již dostatečná. Řešíme jen údržbu a drobné úpravy a doplňování kolem hrází jako přístupy k čerpacím stanicím. Na stoletou vodu je Mělník dobře připraven.

MÉ MĚSTO

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Dlouhodobou strategii, která zásadním způsobem pomůže jak městu Mělník, tedy jeho institucím, tek i občanům a podnikatelským subjektům je tzv. komunální energetika. Město zahájilo projekt, ve kterém chce v první etapě využít energetický potenciál střech objektů ve vlastnictví města pro vybudování fotovoltaiky a fototermiky pro výrobu tepla a elektrické energie. Tato energie by se spotřebovávala okamžitě v našich objektech. Cílem je do tohoto projektu začlenit všechny obytné domy a střechy podniků a tak vytvořit systém výroby energie, která by byla využita ve městě. V této etapě se počítá s vybudování i úložiště této energie. Dále je připravován projekt dekarbonizace tepelného hospodářství, který by využil alternativních zdrojů paliv a tepelných čerpadel.

V krátkodobém pohledu město počítá s postupným omezování spotřeby zejména elektrické energie  a připravuje instituce na snížení  tepelné pohody v jeho zařízeních.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Je zapotřebí do roku 2026 dokončit třetí a čtvrtou etapu obchvatu města a zahájit výstavbu přemostění kruhové křižovatky u bývalého Mefritu. Tím by byla odkloněná tranzitní doprava ze ulic Bezručova a Mladoboleslavská, ale i ulice Legionářů a ulice Nádražní, vznikla by tak v této části klidová zóna s omezenou dopravou. Předpokladem je vytvořit z ulic Bezručova a Mladoboleslavská městský bulvár.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Předem je třeba říci, že město Mělník není ani účastníkem řízení. Do jednání vstupujeme ze své iniciativy. Podstatou problému doprava, která je však řešena v obcích na levém břehu Labe. Město tlačí ŘSD, aby vytvořila obchvaty obcí na komunikaci I 16, tedy z Mladé Boleslavi do Mělníka. Součástí řešení je přemostění kruhové křižovatky u Mefritu.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Po povodních 2013, se městu v roce 2018 podařilo navýšit protipovodňovou ochranu na 10 m. Tedy o 70 cm více než bylo město chráněno v roce 2013.Tato ochrana by měla město chránit před 100 letou vodu.

"MĚLNIČANÉ"

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

S aukcemi toho město příliš nenadělá. Do budoucna jde především o snižování energetické náročnosti vlastních objektů (včetně třeba i veřejného osvětlení) a zároveň zvyšování energetické soběstačnosti. Ideálně ekologickou formou. Aktuálně si město nechává u specializované firmy vypracovat projekt, resp. akční plán, na řešení této situace.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Obchvat/průtah nebo jak my říkáme průchvat, byl plánován v době, kdy jak tranzitní, tak místní obslužná doprava měla úplně jiné parametry. Určitě do nějaké míry pomůže, ale zásadní snížení dopravní zátěže nejspíš nepřinese. Náklady na přepracování variant, aby odpovídaly aktuální dopravní situaci, jsou pro ŘSD neúnosné. Byť alternativy jsou k dispozici.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Mělník neměl příliš prostoru pro vyjednávání, vzhledem k tomu, že nebyl účastníkem řízení. Přesto však tlačil na kraj, aby zásadním způsobem řešil dopravní situaci, která by se s výstavbou spalovny, resp. jejím provozem, radikálně a neúměrně zvýšila jak na Mělníku, tak v okolních obcích.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Protipovodňová opatření na Mělníku, zdá se, dosáhla svých limitů. Investováno do nich bylo mnoho set milionů. Nakolik jsou účinná, se prokáže až při případných povodních, které, doufáme, nepřijdou v takovém rozsahu, jako v letech 2002 či 2013. A to i díky další opatřením provedeným od té doby na dalších místech obou toků, Vltavy i Labe. Určitě jsou PPO v lepším stavu, než v inkriminovaných letech.

Mělník 2022 s podporou Strany soukromníků České republiky

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Je důležité, aby město Mělník upravilo rozpočet a počítalo s rezervou využitelnou na pokrytí rostoucích cen energií. Zároveň je potřeba, aby se město Mělník i samotní jeho občané začali chovat hospodárněji. Začít bychom měli sami u sebe na městském úřadě. Je potřeba neplýtvat energiemi, ať už jde o světlo, teplo, či teplou vodu.

Toto vše je krátkodobé řešení. Je potřeba však uvažovat dlouhodobě. Tato krize nám ukazuje, že je potřeba investovat do nových chytrých technologií. Kdybychom na veřejné budovy instalovali solární panely, investovali do tepelných čerpadel a do všech umývárek, kuchyní a sociálních zařízení vestavěli úsporné spořiče vody, mohlo by naše město významně ušetřit.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Obchvat města je pouze dílčím kouskem řešení problematické dopravní situace na Mělníku. Je potřeba tento problém vyřešit komplexně, prvním krokem je dokončit průtah městem. Jedná se o stavby státní, nikoliv městské. Úlohou města je tedy především v aktivní komunikaci s krajem a ministerstvy. Jedině ve spolupráci s nimi můžeme Mělníku od nadměrné dopravy pomoci. Máme připravené varianty řešení.  

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Výstavba spalovny v Elektrárně Mělník přináší spoustu komplikací. Nejedná se pouze o zhoršení životního prostředí, ale například i o zhoršení dopravní zátěže, jelikož odpad bude muset být do spalovny nějak svážen.

Město musí vyvíjet dostatečný tlak na kraj, který v těchto věcech rozhoduje, a musí se v kraji spojit se silným partnerem, jelikož pouze takto budeme schopni ovlivnit podmínky pro výstavbu spalovny.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Jediným možným východiskem po povodních v roce 2002 byly investice do protipovodňových opatření. Aktuální stav protipovodňových zábran by měl odolat i stoleté vodě. Je však potřeba, aby byl jejich stav pravidelně kontrolován a opatření byla udržována v té nejlepší kondici.

Bohužel zatím není upraveno nové záplavové území a tzv. Q100, a tím pádem se nové opatření zatím nepromítlo do nového návrhu územního plánu. Legislativně proto zatím opatření nelze použít.

MĚLNÍK V SRDCI

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město není dodavatelem energií. Já jsem zřídil spolu s předním českým energetickým analytikem a specialistou energetickou poradnu pro občany. Z pozice města budu hledat v rámci podpory občanům možnou úlevu v místních poplatcích.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Průtah městem jako řešení je kočkopes. Části obyvatel se v jejich okolí doprava zmírní, ale odnesou to nárůstem dopravy lidé v okolí průtahu. Jediným správným řešením byl obchvat města, od kterého bylo upuštěno.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Ne. Výsledek referenda v Horních Počaplech a reálné riziko kolapsu dopravy jsou toho důkazem.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Povodně ukázaly, že opatření fungují. Rezervy vidím v systému včasného varování.

ODS a TOP 09

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Růst cen energií město Mělník neovlivní a musí pouze odpovědně reagovat, stejně jako ostatní subjekty v ekonomice. V současné době není město připraveno ani pokrýt navýšení cen do konce roku 2022, jelikož není zohledněno v aktuálním rozpočtu města. Působí to na nás, že osobám ve vedení města jde především o setrvání v postech, nikoliv o informování o problémech a hledání řešení. Do září na energie ve školách, školkách, technických službách, v centru seniorů máme, pak se uvidí, po nás potopa.To je jazyk současného vedení města.

Jedinou okamžitou reakcí na násobně se zvyšující ceny energií je rychle snížit ostatní provozní výdaje města, které mnoho let neurvale rostly tak, abychom měli dostatečné finance na platbu energií. Je třeba také v zimních měsících pomoci provozovatelům sportovních a kulturních zařízení, na které ceny energií silně dopadnou. V delším horizontu je nutné využít mnohých plochých střech městských budov k instalaci systémů k výrobě energie, zateplovat objekty a spořit

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Hlavním problémem dopravy na Mělníku je existence kontejnerového překladiště v přístavu Mělník. Dnes se areál převážně využívá překládáním kontejnerů z vlaků na nákladní automobily. Důsledkem je neúnosně zvýšená doprava na kolejích (vlečce), která několikrát denně zablokuje automobilovou dopravu ve městě. O trablech spojených s velkým množstvím kamionů není třeba hovořit.

Dostavba celého obchvatu (průtahu) je naší prioritou. Vznikne tak dvojí přemostění železniční tratě a bude významně eliminováno výše popsané blokování automobilové dopravy. Těžká doprava se lehce vyhne centru města. Dopravu v centru města zlepšíme nápravou chybných opatření, která byla v minulých letech realizována. Odstraníme všechny švajnštilky, umístíme MHD do lepších tras, změníme nesmyslně realizované jednosměrky a vyřešíme dopravu v klidu.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Jedním z největších problémů města je, že vedení (starosta a 3 místostarostové) nekomunikují s opozicí, s veřejností, s nikým. Byť má ODS čtyři aktivní zastupitele města, nevíme, že by vedení města cokoliv dojednalo v souvislosti se ZEVO. Pokud je nám známo, tak nedojednalo nic. Středočeský plán likvidace komunálního opadu z let, kdy tvořily vedení ČSSD a ANO, je minulostí. Tedy plán, kdy měl být komunální odpad z celého kraje likvidován v ZEVO. Byl to z mnoha důvodů nesmysl a nyní se hledá jiné funkční řešení.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Domníváme se, že současná protipovodňová opatření jsou dostatečná, je třeba zajišťovat pravidelnou údržbu a testování.

Piráti a Zelení

  • Kandidující subjekt nezaslal odpovědi ve stanoveném termínu.

ROMA LUMA

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město moc možností nemá a nezbývá čekat na to co vláda České republiky vymyslí a určitě vydá nějaké opatření jak by města a obce mohli zamezit a ušetřit tam kde se dá. Další z možností je dotace od státu, která může pokrýt nadměrné náklady energií.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Na tuto otázku vám nejsem úplně schopen odpovědět, ale myslím že pokud to odvrátí kamionovou dopravu co nejdále od města tak tím sníží i výfukové výpary, které zahlcovali město a tím pomůže i k tomu že místní komunikace nebudou tak zasekané a doprava se tím sníží na minimum.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Ano s výstavbou jsem souhlasil a určitě má mojí podporu jelikož to pomůže i místnímu obyvatelstvu v snížení nezaměstnanosti. Co se týče podmínek určitě souhlasím a myslím že lépe to dohodnout ani nemohli.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Protipovodňové opatření patří už několik let mezi témata, které se řeší už opravdu dlouho město samo říká udělali jsme co jsme mohli a je to dostačující a město je připravené na pohromu tím ji samozřejmě nechci přivolat. A já jako občan Mělníka budu věřit že město udělalo co se dalo.

SVOBODNÝ SOUTOK

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Strmý růst cen energií je problém, který dopadá na občany, firmy i obce, aniž by měli reálnou možnost ho ovlivnit. Je proto třeba, aby obce v první řadě hledaly úspory ve spotřebě energií. Realizace úspor má probíhat na podkladě energetického auditu městských nemovitostí, který určí optimální technická řešení v podobě zateplení budov, instalace nových oken, volbu vhodného osvětlení atd. Další významnou položkou v energetickém výdeji obce je veřejné osvětlení. Klíčová je jeho modernizace a preference použití úsporných zdrojů světla jako LED.

Dalším opatřením by mělo být zajištění levného chlazení v letních měsících. V tomto ohledu se osvědčuje výsadba stromů. Stromy jednak stíní a omezují akumulaci tepla betonem či asfaltem. Dále tím, že odpařují vodu, své okolí aktivně chladí. Nižší teplota snižuje potřebu klimatizovat budovy.

Při dalším strmém nárůstu cen elektrické energie lze zvažovat i zvýšení energetické soběstačnosti instalací fotovoltaických systémů na střechy městských budov.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Řešení tranzitní dopravy pomocí průtahu, jak je nyní realizován považujeme za neefektivní. Doprava nebude reálně odvedena mimo město, pouze přesměrována do jeho jiných částí. Z hlediska zajištění plynulosti dopravy spatřujeme z našeho pohledu jako rizikový aktuálně budovaný úsek průtahu v oblasti Podolí. Je zde realizován velmi vysoký silniční násyp s přemostěním přes železniční trať. V tomto úseku je navrženo velmi prudké stoupání. Pokud zde uvízne např. kamión při tvorbě ledovky, způsobí to kolaps dopravy na celém Mělníku. Řidiči budou volit objízdné trasy skrz město, kde nejsou komunikace uzpůsobené vysoké intenzitě tranzitní dopravy.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Plánovaná výstavba spalovny odpadů v areálu Elektrárny Mělník je důsledkem legislativních změn vynucených tlakem Evropské unie. Projekt využití prostor uhelné elektrárny k výrobě energie pro vytápění spalováním odpadů dává na první pohled smysl. Je však třeba zohlednit zejména odlišný způsob dopravy paliva, tedy odpadů. Uhlí je do elektrárny dopravováno na relativně velkou vzdálenost po železnici, která má dostatečnou kapacitu. Odpady budou kvůli ekonomické rentabilitě dopravovány zejména z blízkého okolí. To povede ke zvýšení intenzity nákladní silniční dopravy v okolí spalovny včetně Mělníka. V současnosti je komplex elektrárny obsluhován pouze komunikacemi II. a III. třídy, které nejsou na předpokládanou intenzitu dopravy dimenzovány.

Má-li se spalovna Mělník stát přínosem, a ne postrachem okolních obcí, je třeba vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu. V této oblasti je třeba ze strany mělnické radnice vyvinout rozhodný tlak na dotčené krajské i vládní instituce.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Značná část Mělníka je ohrožena záplavami, jedná se o oblasti, které leží podél Pšovky a na pravém břehu Labe: Mlazice, Pšovka, Podolí, Rousovice.

Mělník disponuje systémem protipovodňových valů a mobilních hrází podél pravého břehu Labe a Pšovky. Tato opatření mírní škody při vzniku povodní.

Za zásadní považujeme komplexní přístup – již zmíněné zábrany, stanovení rozlivových zón a zejména prevence vzniku povodní. Budování suchých poldrů a navrácení původního charakteru vodním tokům v maximální možné míře. Staletí regulací toky napřímila, odtok vody je rychlý a vzniká riziko vysokých povodňových vln. Pro toky v nížinách je typické meandrování, to pomáhá roztáhnout a snížit povodňovou vlnu.

Většina protipovodňových opatření, která je třeba realizovat, přesahují svým rozsahem katastr obce. Je úkolem města aktivně jednat a přicházet s návrhy řešení na příslušné krajské instituce a Správu povodí Labe.

ZA SPORT A ZDRAVÝ MĚLNÍK

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město s tím musí počítat při tvorbě rozpočtu a zastupitelé při jeho schvalování.
Město musí zabezpečit provoz centra seniorů, škol, technických služeb, kulturního domu, knihovny i samotného úřadu včetně jeho organizačních složek a městské policie.
Město musí v rozpočtu zohlednit i požadavky sportovních klubů, kulturních a sociálních organizací, které prostřednictvím dotací zajišťují občanský život. Prioritou je zabezpečit jejich provoz, údržbu a personálního obsazení.
Město musí plně využít potenciální energetické úspory ve svých objektech, ke kterým se zavázalo zavedením energetického managementu v oblasti udržitelného rozvoje, hospodaření s energií a životního prostředí.
Město musí využít na svých budovách všechny dostupné dotační tituly na snížení energetické náročnosti: zateplení, čerpadla, fotovoltaiku, regulaci.

2. Do jaké míry podle vás vyřeší probíhající stavba nového silničního obchvatu (průtahu) problémy s nadměrnou dopravou ve městě? Navrhli byste další opatření?

Snad uleví, ale nevyřeší. Můj optimistický odhad 40%.
Těžkou dopravu od Mladé Boleslavi to odkloní částečně, od Prahy z D8 a zpět minimálně.
Pokud se nepodaří dostat těžkou dopravu mimo město, tak to je opravdu jen průtah, nikoli obchvat v pravém smyslu slova.
Realizace skutečného obchvatu se bohužel v minulosti nepodařilo prosadit. Osobně jsem zastáncem obchvatu, ale chápu i občany, kteří nesouhlasili s výkupy za nabízené ceny. Takže to je výsledek.
Technická řešení existují, nadjezdy, podjezdy, viadukty, tunely, ale narazíte na výkupy a to není v možnostech města.
Když to shrnu: "Dobrý, ale mohlo to být lepší ", jak se také říká-nejhorší je dobře realizovat špatný plán.

3. Vyjednal podle vás Mělník s krajem dobré podmínky pro výstavbu spalovny pro celý kraj v Elektrárně Mělník?

Požadavky města a obcí jsou veřejně dostupné, jde teď o jejich realizaci, aby to nedopadlo jako s pseudoobchvatem.
Pokud vezmu v úvahu, že spalovat většinu odpadu je od 2030 nutnost, a nechci rozebírat všechny argumenty pro a proti, tak si musí město a obce hlídat a připomínkovat vše,co s tím souvisí a co je v jejich kompetencích.
Osobně zastávám názor, že na 1. místě je třídit a recyklovat, pak nejmodernějšími metodami ekologicky spalovat a nakonec ukládat a ozeleňovat.
S tím ale souvisí vyřešení obchvatů obcí, přemostění Labe, překladových míst, vyřešení železniční vlečky, ukládání a využití popílku. Údajně kraj už projektuje a ČEZ vypsal výběrovou řízení.
Věřím, že při splnění všech požadavků by se to mohlo v dobré obrátit a ušetřit za topení a energie.
Na jedné prezentaci jsem slyšel, že by Mělník a dotčené obce měly mít výhodnější tarif za topení a ohřev vody.
To bych požadoval za férový přístup. V opačném případě za podraz.

4. Mělník řeší roky (ne)dostatečnost protipovodňových opatření. V jakém jsou podle vás stavu, jsou dostatečná?

Poručíme větru, dešti, asi ne, takže musím doufat, že protipovodňová opatření jsou dostatečná.

Kromě výstavby zdi 2013, došlo 2019 i k zakoupení mobilní protipovodňové hráze, která je vysoká přes 4 metry a vyšší o 70 cm oproti dřívější. Byla i cvičně postavena profesionálními a dobrovolným hasiči. V případě potřeby by měla být postavena za 24 hod. Kromě Povodí Labe se na ní finančně podílelo i město.

Řešení protipovodňových opatření, spalovny, dopravy i úspory energií je důležité, ale co v současné době nejvíce trápí občany je nedostatečný počet míst ve školkách, chybějící základní škola, společenský sál, dostupnost sociálních služeb,opravy a rekonstrukce sportovních zařízení koupaliště, plavecké haly a zimního stadionu, další tréninkové haly, udržení jejich provozu , cvicitelů a trenérů. Tady má město co dohánět. I v dnešní složité době se o to chceme pokusit čerpáním dotací z programu Nový IROP, od Národní sportovní agentury, stavět rychlejší a levnější modulární školky,prostě rozhýbat …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Spustit audio