Lidé v referendech odmítli jak jelení oboru ve Zduchovicích, tak přestavbu betonárky na byty v Řevnicích

11. říjen 2021 10:53

V areálu bývalé betonárky v Řevnicích u Prahy lidé bydlet nebudou. Místní obyvatelé v referendu souhlasili se schválením územního plánu v podobě, která to neumožní.  Lidé ve Zduchovicích na Příbramsku zase v referendu odmítli výstavbu jelení obory. Obě referenda jsou pro zastupitele závazná. 

Proti záměru vlastníků lesa se vyslovilo 119 lidí, opačný názor mělo 60 hlasujících a šest se zdrželo. "Je připravena ke schválení změna územního plánu, kde je obora umožněna. Zastupitelstvo by teď zřejmě mělo na základě rozhodnutí referenda vrátit tuto změnu k přepracování a novému projednání s tím, že zakáže oplocení lesů," uvedl nezávislý starosta Petr Švagr.

Vlastníci lesa se podle něj proti tomu nemohou bránit.

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo podniklo v samostatné působnosti obce veškerá zákonná opatření pro povolení výstavby oplocení lesních ploch v katastrálním území obce za účelem vzniku oborního chovu jelena evropského. Podmínkou měl být celoroční přístup do obory po nynějších komunikacích a lesních cestách vstupními branami a celoroční turistický přístup na vyhlídku Na Altánku kolem oplocení obory. V referendu převážila odpověď ne.

Z celkového počtu 260 oprávněných voličů se jich do hlasování zapojilo 186, platných hlasů bylo 185. Odpůrcům se nelíbí, že by lesní území o rozloze zhruba 70 hektarů mělo být oploceno.

Jiní lidé poukazovali naopak na to, že jde o soukromý majetek, s nímž by měl mít vlastník možnost nakládat po svém. Zastupitelé se ve věci nemohli shodnout, proto se konalo referendum.

Jen občanská vybavenost

Lidé v Řevnicích u Prahy se v referendu vyslovili proti využití bývalého areálu betonárny pro bytovou výstavbu. Pro schválení územního plánu v podobě, která to neumožní, hlasovalo více než 75 procent lidí.

Starosta Tomáš Smrčka (Perspektiva pro město) již dříve řekl, že návrh územního plánu, který byl představen v září, s bytovou výstavbou v této oblasti stejně nepočítá. Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby zastupitelstvo schválilo územní plán v podobě, která v návrhových plochách území bývalé Eurovie neumožní výstavbu jakýchkoli bytových nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití tohoto území se stanoví pouze stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy, kultury, tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby a místní komunikace.

Kladně odpovědělo 952 hlasujících, záporně 222 lidí a 33 se zdrželo hlasování.

Podobné referendum se v Řeznicích uskutečnilo už loni, i tehdy lidé výstavbu v bývalém průmyslovém areálu také odmítli. Výsledek ale nebyl závazný. Přípravný výbor proto referendum inicioval znovu.

Aby bylo referendum platné, musí v něm podle zákona hlasovat aspoň 35 procent oprávněných voličů. Závazné je v případě, že konkrétní odpověď označila většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů. To se v obou případech stalo. 

zdroj: ČTK
Spustit audio