Mezi hlavní prevence onemocnění dnou patří dieta

9. listopad 2022

Jedním z velmi nepříjemných kloubních onemocnění je tzv. dna. Projevuje se silnou bolestí kloubů. Dříve se jí lidově říkalo pakostnice nebo také nemoc králů. Léčba je zdlouhavá a vyžaduje velký důraz na správné stravovací návyky. Mezi hlavní prevence proto patří dieta.

Dna vzniká převážně špatnými dietními návyky a s tím souvisejícími metabolickými změnami v organismu. Při konzumaci velkého množství uzeného nebo červeného masa a alkoholu se zvýší hladina tzv. purinů. Ty se dále rozkládají na kyselinu močovou a následně mohou tvořit krystalky – tzv. dnavé tofy, které se ukládají v kloubech a způsobí bolest a zánět.

Dna je proto ve své podstatě zánětlivé onemocnění drobných kloubů těla, kterému se dříve lidově říkalo pakostnice, někdy také nemoc králů. Tedy hlavně těch, kteří velmi rádi hodovali.

Velkou roli hraje genetika

Onemocnění dnou patří mezi nemoci, které vznikají genetickými dispozicemi. Ovšem špatnými dietními návyky si toto bolestivé onemocnění kloubů můžeme způsobit i sami - špatným životním stylem a hlavně nezdravým stravováním. Především je zátěžový nadměrný příjem živočišných bílkovin, hlavně červeného nebo uzeného masa.

Velkým strašákem je i větší množství především tvrdého alkoholu, zátěžové jsou i některé luštěniny, hlavně čočka nebo mořské plody. Některé z vyjmenovaných komodit jsou přitom výživově hodnotné. Je proto na místě změnu jídelníčku prokonzultovat s výživovým poradcem a případný výpadek některých výživově hodnotných pokrmů vhodně nahradit.

Bolest, která přichází náhle

Nejčastěji nemoc postihuje palec u nohy, ale výjimkou nejsou ani jiné klouby, například na prstech u rukou nebo lokty, ale také kyčle nebo kolena. Pokud je postižen palec u nohy, bolest limituje chůzi i stoj.

Bolest i zarudnutí kloubu přichází velmi rychle v průběhu několika hodin, a proto se potížím někdy říká „dnavý záchvat“. Často je postižen pouze jeden kloub, který je horký a bolestivý. Bolesti jsou tak velké, že nás donutí danou oblast imobilizovat. Na postižené noze někdy nesneseme ani ponožku.

Dna ale nepřichází z čistého nebe. Vždy před tím předchází nějaký jídelní nebo alkoholický exces, který odbrzdí načatý organismus. Jako důsledek se pak projeví onemocnění dnou. Nemoc je proto nutné vždy vnímat v kontextu s celým životním stylem.

Diagnoza a léčba

Když se objeví dnavý záchvat, je potřeba navštívit lékaře, který vyhodnotí příslušné rozbory. Dnavá diagnóza se stanovuje hlavně rozborem výše hladiny kyseliny močové v krevním séru. Pro stanovení diagnózy je možné také rentgenové vyšetření, ale pokud ještě nejsou výrazně vytvořeny dnavé tofy v oblasti kloubu a nejsou v době vyšetření ještě viditelné, rentgen může být zavádějící.

Pokud se onemocnění na základě vyšetření potvrdí, přistupuje se k dietní léčbě, která je vždy zásadní. K tomu se dlouhodobě užívají léky typu alopurinolu, a to i když už záchvat pominul. V každém případě dna je komplikované onemocnění a pacient by si nikdy neměl dnu léčit sám.

Spustit audio