Michael Chytrý o podobě české rodiny 21. století

Michael Chytrý v Karambolu

S rodinným psychoterapeutem PaedDr. Michaelem Chytrým jsme mluvili o nejčastějších trampotách současné české rodiny.

Probírali jsme komunikační potíže, se kterými se rodiny potýkají. Hovořili jsme o tom, jaká existují rodinná tabu. Zmiňovali jsme, jaký vliv má na kvalitu rodinných vztahů nedostatek společně tráveného času. Mluvili jsme také o tom, jak lze o vztahy v rodině lépe pečovat.

Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění na téma partnerství, manželství a rodičovství ukázalo, že u české veřejnosti je ideálním modelem soužití rodina se dvěma dětmi.
Uvedlo to 70 % respondentů.

Česká rodina se přitom na začátku 21. století potýká s řadou problémů. Zrychlující se životní styl má negativní vliv na vztahy mezi rodiči i na péči o děti. Přitom úloha rodičů ve výchově je stále nenahraditelná.

Rodiče jsou pod velkým tlakem. Musí si vydělávat peníze na živobytí a současně se řádně postarat o své děti, nemocné a stárnoucí příbuzné. Pro dosažení požadované kvality života je pro ně důležité, aby našli rovnováhu mezi kariérou a rodinnými záležitostmi.

Odborníci přitom poukazují na krizi otcovské autority v rodině. Pro otcovskou roli se v současnosti stává typičtější, že otec je osobou, která se v rodině z pracovních nebo osobních důvodů, případně kvůli jejímu rozpadu, moc nevyskytuje. V takové situaci přebírá téměř veškeré výchovné funkce matka, která je ale většinou sama také zaměstnaná.

Důvodem řady rodinných problémů je úbytek společně tráveného volného času. Chybí i vzájemná komunikace. Společnost oceňuje jiné hodnoty, jako je úspěch nebo finance. Rodičovský vztah bývá nahrazován penězi a věcmi. V rodinách se zvětšuje vzájemný odstup.

Ke změnám v rodičovských rolích přispívá také vysoký počet rozvodů. Častějším případem, než že by dítě vyrůstalo v nekompletní rodině, bývá, že se rodí a vyrůstá v rodině doplněné novým partnerem svého rozvedeného rodiče. Často se tak pohybuje v rodinných sítích tvořených vlastními i nevlastními rodiči, což nebývá snadné bez potíží zvládnout.