Mše pro 15 lidí a kázání v roušce. Věřící se po měsíci účastnili bohoslužby v sázavském kostele

26. duben 2020

Do kostelů se vrátili po více než měsíci věřící. Vláda v rámci uvolňování opatření povolila konání bohoslužeb.  Platí u nich ale řada omezení, třeba to, že se jich smí účastnit maximálně 15 osob. Pro věřící byla u vchodu do kostela místo svěcené vody připravená dezinfekce  a farář sloužil mši v roušce.

Jednu z prvních mší odsloužil kněz Radim Cigánek v sázavském kostele. A to netradičně v sobotu večer. Chtěl vyhovět věřícím a zároveň zajistit, aby se jich v kostele nesešlo víc, než je povoleno.  „V menší farnosti jako je ta moje, to není až tak velký problém, i když jednoduché to není. Proto se nedělní mše svatá rozdělí na tři a věřím, že se věřící domluví a rozdělí se na menší skupiny,“ uvedl kněz.

U vstupu do kostela v Sázavě nechyběla v rámci opatření proti koronaviru ani desinfekce

Veřejné bohoslužby je možné podle usnesení vlády z 23. dubna konat za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Spustit audio