Nakazit tuberkulózou se můžete kdekoliv

13. září 2023

Tuberkulóza je velmi infekční onemocnění. K nákaze stačí kratší pobyt s nemocným v uzavřeném prostoru. V posledních 10 letech je nárůst opět zaznamenán a je nutné být opatrný. Tuberkulóza je totiž širší problém, který hodně souvisí s cestováním a migrací jako takovou.

Ještě donedávna se proti tuberkulóze (TBC) očkovaly malé děti. Díky systému prevence se u nás výskyt této nemoci zásadně snížil, v roce 1985 již byla zcela vymýcena, a proto se přestalo i s očkováním. Tuberkulóza je ale širší problém, který hodně souvisí s cestováním a s migrací jako takovou.

Prevence nade vše

Tuberkulóza je vysoce infekční onemocnění, které může získat každý například v dopravním prostředku. Přenos je kapénkami, takže přenos je snadný. Největší riziko infekce je, pokud pobýváte v uzavřeném prostoru s infikovaným jedincem. Nemoc tak můžete získat i v tramvaji nebo ve vlaku. Nebo například ve veřejném telefonu, kde nakažený člověk telefonoval krátce před vámi. Nakazit vás může především člověk, který má otevřenou tuberkulózu.

Pokud se u někoho kašel projevuje více jak 3 až 4 týdny, je nutné navštívit lékaře a nechat udělat komplexní vyšetření i rentgen, aby se zjistilo, co je příčinou kašle a tuberkulóza se vyloučila nebo potvrdila. V tom případě je pacient poslán dále na plicní oddělení. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím větší jsou šance na úspěšné léčení.

Léčba probíhá pomocí antibiotik

V minulosti se na tuberkulózu umíralo a lidé jezdívali do plicních sanatorií. I dnes se jedná o velmi závažné onemocnění, které s sebou nese plno komplikací. Díky antibiotikům a antituberkulotikům je léčba poměrně úspěšná, ale stále je to závažné onemocnění právě pro svou epidemiologickou agresivitu.

Pro diagnostikování tuberkulózy je nutný především rentgenový snímek plic, a čím dříve se nemoc odhalí, tím lepší je šance na léčbu. Vše je pak otázka imunologické stavby organismu, jak bude reagovat na případnou léčbu.

Spustit audio