Nový silniční nadjezd v Lysé nad Labem už slouží řidičům. Jeho stavba trvala 18 měsíců

2. září 2019

V Lysé nad Labem je dnešní den důležitý nejen pro školáky, ale taky pro řidiče. Ti ode dneška můžou jezdit po novém nadjezdu spojujícím centrum města s předměstím Litol. Původní most přes frekventovanou železnici dělníci zbourali. Stavba toho nového trvala skoro rok a půl.

„Stavba je ve zkušebním provozu a do konce roku by měla být zkolaudována,“potvrdil Českému rozhlasu mluvčí společnosti Metrostav Vojěch Kostiha.

Nový most je stejně jako most původní tvořen devíti poli, z nichž krajní tři pole jsou tvořeny nosnou konstrukcí z železobetonových, předpjatých, prefabrikovaných nosníků tvaru T s dodatečně betonovanou spřaženou železobetonovou deskou a podporovými příčníky. Prostřední tři pole tvoří ocelová nosná konstrukce délky 91 m, která se skládá z 20 segmentů, které byly postupně vyráběny, dopravovány na stavbu a svařovány do jednoho celku. Během nočních výluk na železniční trati proběhl výsun celého svařeného ocelového mostu včetně jeho postupného spouštění a uložení na podpěry s ložisky.

Celková délka přemostění je 210,54 m. Vozovka na mostě je třívrstvá. Pojezdová vrstva je tvořená nízkohlučným asfaltem.  Součástí rekonstrukce byly také přeložky inženýrských sítí a opravy stávajících opěrných zdí, tvořících předpolí mostu. Součástí byla i rekonstrukce vozovky na předpolích. Celková délka úpravy včetně mostu činila 421,27 m.

autor: Michal Trnka | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio