Okupace 1968: Návrat klíčových politiků byl vykoupen podpisem smlouvy o dočasném pobytu vojsk na našem území

2. říjen 2023

Po krutých 50. letech plných represí a politických procesů začala československá společnost v 60. letech věřit, že komunismus může mít lidskou tvář. Tyto naděje byly rozmetány v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Sovětské vedení i politbyra okolních států se obávali, že Československo se postupně vymaní ze socialistického tábora a rozhodli se tomu vojensky zabránit. Invaze přišla hodinu před půlnocí ze čtyř stran jak po zemi, tak ze vzduchu. Zúčastnily se jí armády zemí Varšavské smlouvy s výjimkou Albánie a Rumunska.

Československé vedení vydalo prohlášení, ve kterém invazi odsoudilo a nabádalo občany ke zdrženlivosti. Okupantům se nepodařilo ovládnout média a televize i rozhlas vysílali dál, aby pravdivě informovali o aktuálním dění. V izolaci se však ocitli klíčoví českoslovenští politici, které Sověti unesli do Moskvy.

Návrat byl vykoupen podpisem smlouvy o dočasném pobytu vojsk na našem území. Alexander Dubček – ikona Pražského jara – možná věřil, že to bude jen na pár týdnů. Skutečnost byla ale jiná: okupační vojska zůstala v Československu dlouhých 23 let.

Spustit audio