Organizace Za sklem bude moci díky novému zázemí uspokojit rostoucí poptávku po službách pro klienty na spektru autismu

25. červen 2023, aktualizováno

U příležitosti Dne autistické hrdosti byly v sobotu 17. června v pražské Troji otevřeny nové prostory organizace Za sklem. Tato nestátní nezisková organizace podporuje lidi na spektru autismu tak, aby mohli žít, vzdělávat se a pracovat v běžné společnosti.

Organizace poskytuje tyto registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, Sociální rehabilitace pro dospívající a dospělé lidi s PAS a nově také Centrum denních služeb. Cílovou skupinou zde nejsou jen děti a dospělí lidé na spektru autismu, ale celé jejich rodiny a sociální okolí. Za sklem o. s. má svá pracoviště také v Brně, Olomouci, Zlíně.

„Díky novému zázemí budeme moci uspokojit rostoucí poptávku po těchto službách jak v Praze, tak ve Středočeském kraji. Specializované prostory dovolují nabídnout našim uživatelům rozmanité podněty a varianty tvůrčích činností tak, aby je podporovaly v seberealizaci, ale i ve zvládání nároků běžného života,“ uvádí předsedkyně Za sklem o. s. Marta Pečeňová.

Poruchy autistického spektra (PAS) představují celoživotní, pervazivní (všepronikající) vrozenou jinakost v oblasti vnímání, představivosti a sociální interakce.

Podrobnosti nejen o pracovišti v Praze – Troji najdete na webu zasklem.com.

Spustit audio