Pacienti by měli znát svá práva i povinnosti lékařů

8. listopad 2023

Lékařská péče je u nás na vysoké úrovni, nicméně značně přetížena. Někdy ale zdravotnictví zatěžujeme z neznalosti. Sami pacienti někdy neznají svá práva ani povinnosti lékařů. Specifická pravidla má zajištění zdravotního převozu, předepisování dlouhodobých léků i práva a povinnosti praktických a specializovaných lékařů.

Číslem 155 přivoláme rychlou záchrannou službu, ovšem volat bychom jí měli pouze v naléhavých zdravotních problémech. Tedy v případech bezvědomí, při zástavě dechu, dušnosti, krutých bolestech v břiše, při akutním krvácení nebo při zlomeninách.

Jaká jsou ale práva pacientů, když potřebují například běžnou sanitku ke specialistovi v případech, kdy sami nejsou zdravotně schopni převozu? Rozhodně si ji nemohou, ani nesmí volat sami. V těchto případech zákon přesně stanovuje, jak mají lékaři postupovat.

Pokud praktický lékař na základě vyšetření pacienta pošle ke specialistovi a ví, že pacient není schopen se k vyšetření specialistou dopravit sám, je například nepohyblivý a nemá v rodině nikoho, kdo by mu pomohl, objednává pacientovi běžnou transportní sanitku sám.

Pokud specialista již takovéhoto pacienta má ve své péči, léčí ho a zve ho ke kontrole, a ví, že tento pacient není schopen se ze zdravotního důvodu k němu dopravit sám, je ze zákona povinen mu na příští kontrolu běžnou transportní sanitku objednat. Často se v těchto případech pacienti mylně obrací opět na svého praktického lékaře. Ten ale sanitku objednat již nemá právo.

Komunikace mezi praktickým lékařem a specialistou

Léky, které pacient užívá dlouhodobě, je praktický i specializovaný lékař ze zákona povinen pacientovi předepsat v dostatečném množství, na dobu do další pravidelné kontroly, pro konkrétní diagnózu, na kterou ho léčí. Termín kontroly stanovuje samotný lékař. Dle situace i závažnosti onemocnění se může jednat o týden, měsíc, či čtvrt roku.

Pokud má pacient problém se z nějakého vážného důvodu na pravidelnou kontrolu ke svému lékaři dostavit, je možné od lékaře po dohodě získat e-recept, který pacientovi umožní v léčbě dále pokračovat. Společně se ale zároveň domluví na nejbližším možném náhradním termínu kontroly.

Pacienti by měli vždy lékařskou zprávu od specialisty doručit také svému praktickému lékaři, aby byl informován o tom, jaké léky má jejich pacient od specialisty předepsané. Praktický lékař ale nemůže vystavovat léky předepsané specialistou. Měl by ale být o nich informován. V každém případě je specialista ze zákona povinen pro praktického lékaře pacientovu lékařskou zprávu připravit.

E-recepty jsou v těchto situacích velkou výhodou

Díky elektronickým receptům jsou lékaři propojeni po celé EU. Záleží pouze na lékaři, jestli recept vytiskne ještě v ordinaci a předá ho pacientovi vytištěný. V každém případě je lék, který lékař předepisuje, elektronickým systémem odeslán do centrálního úložiště.

Podle kódu na vytištěném receptu nebo podle občanského průkazu pacienta pak lékárník daný lék dohledá. E–recept může lékař pacientovi poslat formou SMS na mobilní telefon nebo elektronicky též na jeho e-mailovou adresu. Daný recept pak může být pacientem uplatněn k vyzvednutí léku v rámci EU.

Spustit audio