Pavel Hanek: Operace nadledvin jsou pro pacienty šetrné

27. listopad 2013

S primářem Urologického oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Pavlem Hankem jsme si povídali o operacích nadledvin.

Probírali jsme onemocnění nadledvin. Věnovali jsme se způsobům jejich léčby.

Onemocnění nadledvin řeší více oborů

Nadledviny jsou velmi důležitou žlázou s vnitřní sekrecí. Každým okamžikem produkující obrovské množství hormonů. Jedná se o párový orgán, uložený nad horním pólem pravé i levé ledviny.

Zdravá nadledvina je veliká přibližně 5 x 3 x 1 cm a váží asi 10 g. Onemocnění nadledvin nejsou všeobecně příliš v povědomí veřejnosti. Jejich diagnostika a léčba je založená na spolupráci mnoha oborů.

Oblastní nemocnice Příbram

Zásadní místo v péči o nemocné s poruchami nadledvin má obor endokrinologie. Nutná je spolupráce radiologií, nukleární medicínou, interním lékařstvím a v případě operační léčby také s urologií.

Nadledviny operuje urolog

V České republice operaci provádí obvykle urolog. Je to z důvodu těsného vztahu nadledviny s ledvinou, kterou urolog operuje velmi často. Ledvina i nadledvina jsou uložené v prostoru za zadním listem pobřišnice zvaném retroperitoneum, ve kterém se urologové velmi dobře orientují.

V zahraničí ale podle zvyklostí operace provádí i chirurgové, nebo specializovaná centra pro léčbu onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Ne všechna onemocnění jsou indikovaná k operační léčbě, která spočívá v odstranění nadledviny nebo její části.

Problémy způsobují především nádory

Jasné indikace jsou zhoubné nádory, které jsou naštěstí vzácné, a nádory, které se vyznačují nadprodukcí některých skupin hormonů, způsobujících například obtížně léčitelnou hypertenzi, nebo různé typy syndromů, vedoucích k rozmanitým příznakům a narušení vnitřního prostředí organismu.

Operace nadledvin patří k velmi obtížným výkonům, což je dané jejich značnou nepřístupností a těsným vztahem k okolním orgánům. Další komplikací je velmi variabilní a komplikované cévní zásobení.

Operace nadledvin laparoskopicky

Klasická operace nadledvin znamená větší řez

Při klasické otevřené operaci, kterou lze provést přístupem přes břišní dutinu, nebo mimo břišní dutinu (v poloze na boku), je nutné volit zdánlivě velký kožní řez v rozsahu 20 cm i více. I tak drobný orgán je z menšího řezu nedostupný, navíc by nebyla možná spolehlivá kontrola nadledvinových cév.

Z tohoto pohledu bylo obrovským skokem kupředu zavedení laparoskopických operačních technik jako standardního operačního postupu. Laparoskopická operace je nesmírně šetrná, umožňuje lepší přehled v operačním poli a dokonalou kontrolu a přerušení cév.

Pacienti vítají laparoskopické operace nadledvin

Nemocného zatíží pouze 3 až 5 drobnými kožními řezy v rozsahu milimetrů. V posledních letech se rozšiřuje i tzv. jednoportová laparoskopická technika, která se provádí z jednoho řezu dlouhého jen několik centimetrů.

Operační sál Oblastní nemocnice Příbram

Po takových výkonech může být nemocný propuštěn do ambulantní péče během několika dnů a rekonvalescence je nesmírně rychlá. Jedinou nevýhodou laparoskopického výkonu jsou vysoké nároky na vybavení operačního sálu a zkušenost operačního týmu.

Budoucnost operačních postupů při léčbě onemocnění nadledvin lze s obtížemi předjímat. Robotická chirurgie v současné podobě pro tento typ operací nepřináší ve srovnání s laparoskopií žádný benefit a je finančně ještě podstatně náročnější. Nechme se překvapit, jakými cestami se budou ubírat nové technologie. Jisté je, že pokračuje trend k dalšímu snižování invazivity operačních metod.

autoři: Alima Martinová , Pavel Hanek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.