Pavel Rataj o neshodách ve výchově dětí

18. květen 2012

S partnerským psychologem Mgr. et Mgr. Pavlem Ratajem jsme hovořili o řešení neshod ve výchově dětí.

Povídali jsme si o různých způsobech výchovy dětí. Probírali jsme, co rozhoduje o tom, jak postupuje rodič ve výchově svého potomka. Mluvili jsme o tom, proč vznikají mezi partnery neshody ve výchově. Zmínili jsme, jak to působí na vývoj dětí. A hovořili jsme i o tom, jak by měli rodiče takové spory řešit.

Vychovávat dítě není jednoduché. Představy rodičů o tom, co je v tomto směru správné, formují jejich vlastní zkušenosti z dětství. Mohou se ale velmi lišit. Kvůli tomu může docházet mezi partnery k neshodám.

Odborníci rozlišují zjednodušeně řečeno tři výchovné styly. Jde o autoritářský, liberální a demokratický. Každý z nich má své výhody a nevýhody.

V případě autoritářského výchovného stylu se rodič se staví do role vševědoucího, který sám nejlépe ví, co dítě potřebuje. Často rozkazuje, hrozí a trestá, na přání dítěte se příliš neohlíží, jeho iniciativu nepřijímá a samostatnost nepřipouští. Typické jsou zákazy, příkazy, striktní vyžadování poslušnosti, odmítání názorů dítěte. Projevy nesouhlasu se trestají. Rodiče se neumějí vcítit do potřeb, chování a prožívání dětí. Nedávají dětem příliš velkou možnost k samostatnosti a iniciativě. Z praxe vychází, že autoritativní vedení nabízí dětem oporu a jistotu.

Liberální styl výchovy spočívá ve slabém vedením i řízením. Rodič se o výchovu dítěte příliš nestará, vede děti málo nebo vůbec ne, neklade velké požadavky, a pokud nějaké vysloví, obvykle je nekontroluje. Tento styl výchovy ponechává dítěti až příliš velkou volnost. Rodiče si zakládají na tom, že jsou svým dětem kamarádi.

V rámci demokratického stylu výchovy má rodič jasně vymezené cíle svého výchovného působení. Říká ale méně příkazů a více podporuje iniciativu dítěte, působí spíše příkladem než tresty a zákazy. Dává dítěti návrhy, nechává ho vybrat mezi několika možnostmi, je přístupný diskusi a má pochopení pro individualitu. Tento styl je považován za optimální styl výchovy v běžných životních okolnostech.

Rodiče by si v rámci svého výchovného působení měli ujasnit, jakým způsobem chtějí své dítě vést. Pokud se jim to podaří, položí tím základy pro jednotnou výchovu, která bývá nejúspěšnější.

Reprízováno 21. srpna 2012.

Spustit audio