Petr Šušor na svých workshopech bubnování stmeluje rytmem rodiny i kolektivy

2. únor 2024

Víte, že skupinové bubnování odbourává stres, posiluje imunitu a stmeluje kolektiv? Ale především si ho užije každý, koho si rytmus zcela podmaní. Sílu rytmu už v dětství pocítil i Petr Šušor. Už dvacet let vede workshopy veřejného bubnování metodou Drum Circles. Zájemcům ukazuje sílu rytmu i kouzlo bubnování.

Bubnovat začínal v dětském indiánském oddíle a později se o ethno muziku začal zajímat během práce s rizikovou mládeží a dětmi. Během cest na Sibiř a do Mongolska se seznámil s hudbou přírodních národů, ze které čerpal při vlastní tvorbě pro kapelu Malá bílá vrána a jiné hudební projekty.

Už dvacet let ale vede pro děti a dospělé veřejné bubnování metodou Drum Circles, která má své kořeny v USA. V roce 2010 se Petr Šušor stal Certifikovaným Drum Circle facilitátorem na UK Playshopu ve Skotsku, který vedl zakladatel metody Drum Circle Arthur Hull. Tady se setkal se skvělými facilitátory z celého světa a načerpal mnoho nových inspirací a technických zkušeností.

Ostatně facilitátor  v rámci této metody nemá roli učitele nebo mentora. Jeho úkol je podporovat a ulehčovat zábavu a přirozený rytmický projev každého účastníka. A hudba a především rytmus tu pak funguje jako komunikační prostředek mezi účastníky a samotným facilitátorem. Jde totiž o především o to, všem účastníkům dokázat, že rytmus má každý v sobě a naučit je rytmus spontánně vyjadřovat.

Petr Šušor na svém pravidelném workshopu bubnování pro rodiče a děti v pražském KC Zahrada

U Petra Šušora si „svůj“ buben najde každý

Postupně začal bubnovat s nejrůznějšími skupinami lidí - s dětmi ve školkách, s rodiči a dětmi, na festivalech i na velkých firemních akcích. Ostatně sílu společného bubnování pocítí každý, kdo si přisedne do onoho „Drum Circle“ aneb kruhu bubeníků a přidá se do rytmu.

Workshop začíná výběrem bubnů. Na každý workshop totiž Petr Šušor přinese nástroje přibližně pro 30 lidí, včetně různých chrastítek. Každý si pak vybere nástroj a buben podle svého temperamentu. Nejedná se ale pouze o bubnování. Petr Šušor stále zkouší nové formy, např. spojení s melodickými nástroji, zpěvem a podobně. A během workshopu jemně ukazuje především dětem, že se do bubnu nemlátí, ale na buben se hraje…

To musí občas učit i dospělé, například rodiče. Někdy se ale právě rodiče na workshopech stydí a chvíli trvá, než se ke svým ratolestem s bubnováním spontánně přidají. Buben je ale především hudební nástroj a který pomáhá vyjadřit svým zvukem emoci. A rytmus emoce uvolňuje. Během společného bubnování tak dochází k pocitu sounáležitosti. Společné bubnování je proto svým způsobem muzikoterapie, která ve svém důsledku uvolňuje stres a navodí pocit harmonie. Není také bez zajímavosti, že bubnování propojuje levou a pravou hemisféru a podporuje imunitu. Především se ale Petr Šušor na svých workshopech snaží, aby se každý dobře bavil a užil si svobodu v hudebním vyjadřování.

Spustit audio