Pravidla podzimní soutěže ČRo Region o lázeňské pobyty

2. říjen 2023

Prostudujte si podrobná pravidla soutěže.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 2. října 2023 (5:00:01) do 27. října 2023 (12:59:59).

Soutěž probíhá na regionální stanici Českého rozhlas Region.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Do vysílání Českého rozhlasu Region bude v době konání soutěže zařazován výherní zvuk, po jehož zaznění mají účastníci za úkol dovolat se jako první v pořadí na studiovou linku 221 553 777. První volající účastník získává dárkový hudební balíček obsahující DAB radio GoGen500 a dvě vstupenky na koncert Karel Černoch 80 konající se 1. 11. 2023 v Kongresovém centru Praha. Tento výherce dále postupuje do týdenního slosování o lázeňský pobyt v Poděbradech pro dvě osoby.

Výherní zvuk

Jakmile zazní úryvek z písně „Zrcadlo“ od Karla Černocha, volejte na studiovou linku 221 553 777.

Počet výherních kol

V době konání soutěže na ČRo Region se uskuteční celkem 20 soutěžních kol rozdělených do čtyř soutěžních týdnů (2.10.-6.10.2023, 9.10.-13.10.2023, 16.10.-20.10.2023, 23.10.-27.10.2023). Časy konání jednotlivých kol soutěže jsou rozprostřeny do celého dne.

Výhra v soutěži

Denní výhrou v Podzimní soutěži Českého rozhlasu Region v každém soutěžním kole je 1x DAB radio GoGen500 a 2x vstupenka na koncert Karel Černoch 80, 1. 11. 2023 v Kongresovém centru v Praze. Výherce daného soutěžního dne zároveň postoupí do pátečního losování o lázeňský pobyt v Poděbradech pro dvě osoby na jednu noc.

Hlavní výhra

Každý pátek v pořadu Písničky se vzkazem (v čase mezi 12:04 a 12:59) bude z denních výherců daného soutěžního týdne vylosován jeden, který obdrží poukaz na Lázeňský pobyt v Poděbradech na jednu noc pro dvě osoby v hotelu Chariclea. Voucher dále obsahuje polopenzi a vstup do bazénu a wellness.

Předání výhry

Denní výhra bude výherci odeslána do 30 dnů na adresu, kterou sdělí moderátorovi.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby jednající v rozporu s pravidly nebo osoby jednající nepoctivě nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Pořadatel může žádat po výherci součinnost v případě, že má podezření na porušení pravidel. Pokud výherce součinnost neposkytne, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. Informace o zpracování osobních údajů soutěžících jsou uvedeny na https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-zasady-pouziti-cookies-7754022.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.