Pravidla soutěže Humoriáda slaví 10 let

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 5. února 2024 do 28. března 2024 vždy ve všední dny v čase 16:04:01 – 16:59:59 v pořadu Humoriáda.

Soutěž probíhá na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu a pravidla jsou pro všechny stanice společná:

ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Soutěž je odstartována ve vysílání pořadu Humoriáda na výzvu moderátora. První volající účastník na telefonní číslo 731 800 900 bude přepojen do studia, kde odpoví na soutěžní otázku, přičemž dostane dvě možnosti na výběr ze správných odpovědí. V případě správné odpovědi získává jednu knihu z edice Humoriáda a je zařazen do týdenního slosování o DAB+ Radio GOGEN DAB 500 BT C.

V případě špatné odpovědi prvního soutěžícího již není do vysílání přijmut další soutěžní telefonát.

Počet výherních kol

V době konání soutěže se uskuteční celkem 39 soutěžních kol rozdělených do osmi soutěžních týdnů (5.2.-9.2.2024, 12.2.-16.2.2024,19.2.-23.2.2024, 26.2.-1.3.2024; 4.3.-8.3.2024, 11.3.-15.3.2024, 18.3.-22.3.2024, 25.3.-28.3.2024).

Výhra v soutěži

Denní výhrou v soutěži je vždy jedna z knih edice Humoriáda, tzn. Klukoviny Uršuly Klukové, Vylomeniny Jiřího Krampola a Kulišárny Josefa Dvořáka. Přičemž o konkrétní knize, kterou soutěžící obdrží, rozhoduje Pořadatel.

Hlavní výhra

Každý pátek v pořadu Humoráda (v případě osmého soutěžního týdne ve čtvrtek) bude z denních výherců daného soutěžního týdne vylosován jeden, který obdrží DAB+ Radio GOGEN DAB 500 BT C.

Předání výhry

Výhra bude výherci odeslána do 30 dnů na adresu, kterou sdělí moderátorovi.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby jednající v rozporu s pravidly nebo osoby jednající nepoctivě nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Pořadatel může žádat po výherci součinnost v případě, že má podezření na porušení pravidel. Pokud výherce součinnost neposkytne, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. Informace o zpracování osobních údajů soutěžících jsou uvedeny na https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-zasady-pouziti-cookies-7754022.

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.