Rastislav Maďar: Tvrdý alkohol vás před střevní infekcí nezachrání

9. duben 2013

S odborným garantem očkovacích center doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D. jsme mluvili o nejčastějších infekčních onemocněních.

Zaměřili jsme se na střevní nemoci, virové infekce s postižením kůže a infekce postihující centrální nervovou soustavu. Povídali jsme si o léčbě těchto onemocnění a způsobech prevence nákazy.

K nejčastějším patří střevní infekční nemoci. Tvoří více než třetinu z celkového počtu případů. Vývoj v počtu těchto onemocnění zaznamenává Informační systém infekční nemoci (dále jen EPIDAT). Jeho zpracovatelem je Státní zdravotní ústav a správcem Ministerstvo zdravotnictví.

EPIDAT zaznamenal stagnaci ve výskytu bakteriálních střevních onemocnění. Po mírném nárůstu počtu hlášení v roce 2010 došlo ke zpětnému poklesu na 223 případů na 100 tisíc obyvatel. Z tohoto celkového počtu se jedná nejčastěji o kampylobakteriózy.

Tlusté střevo a konečník

Počet případů střevních infekcí stoupá

Dlouhodobý výrazný nárůst počtu případů vykazují virové a jiné určené střevní infekce, u kterých došlo oproti předchozímu roku k nárůstu o 17 procent. Ke zvýšenému počtu případů došlo i u bakteriálních intoxikací přenesených potravinami.

Střevní infekční onemocnění nejvíce zasahují děti do 5 let věku. Jejich výskyt je v letních měsících až dvojnásobný než v zimním období. Z důvodu střevních infekcí zemřelo v průběhu roku 2011 286 lidí.

Virové infekce s postižením kůže

Nejpočetnější skupinu infekčních nemocí představují virové infekce projevující se postižením kůže a sliznic. V roce 2011 zaznamenaly pokles výskytu o desetinu. Tato onemocnění tvoří svými 40 procent hlášení infekčních nemocí v systému EPIDAT.

Jarmila Cmuntová si umývá ruce v takzvané hygienické smyčce na novém infekčním oddělení. Malá prosklená místnost bude sloužit zdravotnímu personálu pro dezinfekci před vstupem do pokoje k pacientům

Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo snížení výskytu planých neštovic o 11 procent. Incidence tohoto onemocnění od poloviny 90. let výrazně kolísá a vyznačuje se nejvyšším výskytem se 41 případy na tisíc dětí ve věku mezi jedním až čtyřmi lety.

Stejný virus Varicella-zoster jako v případě planých neštovic způsobuje také onemocnění pásový opar se 60,7 případy na 100 tisíc obyvatel. Na rozdíl od neštovic se pásový opar vyznačuje rostoucím výskytem v souvislosti s přibývajícím věkem. Toto onemocnění mělo v roce 2011 za následek úmrtí tří osob ve věku nad 75 let.

Infekce postihující centrální nervovou soustavu

Skupinu velice závažných infekcí představují infekce centrální nervové soustavy se 1 375 hlášenými případy v roce 2011. V přepočtu na 100 obyvatel to představuje nárůst o 27 procent.

Molekuly, věda, mozek

Na tomto nárůstu se nejvíce podílela virová encefalitida přenášená klíšťaty s 861 případy. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se jednalo o nárůst o 46 procent. Více případů v historii sledování tohoto onemocnění bylo zjištěno pouze v roce 2006.

Výskyt tohoto onemocnění souvisí s výskytem a aktivitou klíšťat. V průběhu letních měsíců roku 2011 bylo zaznamenáno až 69 procent všech onemocnění s největším počtem případů v červenci. Toto onemocnění si v roce 2011 vyžádalo úmrtí čtyř dospělých osob ve věku nad 40 let.

Zdroj informací: ÚZIS

Spustit audio