Řeka Sázava vypráví svůj příběh v budově bývalé sýpky zámku ve Zruči nad Sázavou

13. červenec 2023

Zámecká sýpka ve Zruči nad Sázavou ve Středočeském kraji už dnes neschraňuje obilí pro místní obyvatele. Stala se prostorem pro pozoruhodnou interaktivní expozici nazvanou Příběh řeky Sázavy. Kontaktní formou představuje celý tok řeky, její historii i geologické okolí a také dnes už zaniklá řemesla spojená s řekou. A samozřejmě i tramping a vodácký sport.

Je tady léto, tedy čas, který většina z nás nejraději tráví u vody. A nejspíš není řeka, která by u nás byla více spjatá s trampingem a vodáky, než Sázava. Pramení v sedle mezi Šindelným a Kamenným vrchem v pohoří Žďárských vrchů na Vysočině. Její nejdelší část ale protéká Středočeským krajem.

Historii i život kolem řeky Sázavy zábavnou formou představuje stálá expozice Příběh řeky Sázavy v budově bývalé sýpky zámku Zruč nad Sázavou, s podtitulem Pohled na řeku z jiné perspektivy. Návštěvu expozice můžete spojit s procházkou v zámeckém parku nebo s prohlídkou zámku.

Řeka Sázava z různých pohledů

Ve vstupní místnosti se každý nejprve seznámí s „Deníčkem řeky Sázavy“. Vidět je tu geologické podloží řeky, ze kterého je patrné, co řekou v daném období protékalo a jak se jednotlivé sedimenty usazovaly. Zábavou formou se víc dozvíte i o říční fauně a floře. A také o životě lidí, kteří na březích Sázavy v minulosti žili. Zjistíte, jak řeka zajišťovala lidem obživu už v dobách neolitu, nebo jak v ní Keltové těžili zlato. Poučíte se ale i o založení Sázavského kláštera, o počátcích trampingu i železnice.

U řeky nesměly chybět pradleny. Exponáty jsou z 1. poloviny 18. století

Hned u vstupu vítá návštěvníky dlouhá mapa celého toku Sázavy. V další části si pak děti mohou zkusit její tok poskládat jako puzzle a připomenout si tak, kterými městy protéká. A na velkoformátové fotografii pak také zjistit, jaké živočichy a rostliny řeka ukrývá. Jsou totiž na fotografii schováni v důmyslných skrýších, které musí objevit a otevřít.

Zhlédnout můžete v rámci expozice i desetiminutový film, ve kterém se řeka sama představí a postupně diváka provází celým horním patrem expozice. Příběh řeky Sázavy tak postupně odhaluje také životy lidí, kteří kolem řeky žili. Seznámí vás se zaniklými řemesly na vodě, s voraři, pradlenami, ledaři, hamerníky, rybáři či pivaři.

Děti si mohou samy sestavit puzzle mapy toku Sázavy

Na výstavě nechybí ani historické fotografie a exponáty. Například houžve, kterými voraři zpevňovali vory, aby se jednotlivé klády neuvolnily. Život pradlen přibližují necky, valchy, vědra a kolíčky z první poloviny 18. století. A k vidění je tu i první dřevěná pračka z konce 19. století, která vypadá spíš jako odkládací stolek.

Spustit audio