Sekyra a sekýrovat

20. duben 2005

Dnes budeme - jazykově ovšem - pracovat se sekyrou. Nebo se sekerou, jak je komu libo, obojí je správně. Starší tvar je s ypsilonem, v praslovanštině toto pojmenování "ručního klínovité nástroje k sekání, osekávání, štípání" znělo sekyra.

Tohle slovo je zajímavé tím, že je hodně podobné latinskému sekuris, které má stejný význam. Odborníci netvrdí, že by z něj přímo vzniklo, jen konstatují, že obě slova a s nimi také praslovanské sekti, z něhož je naše dnešní sekat, a latinské secare, které znamená řezat a sekat, vznikla ze společného indoevropského základu sek-, řezat, sekat. Z čehož plyne, že slovo sekyra nepochází ze slovesa sekat, jak jste si možná dosud mysleli, ale že ty dva příbuzné výrazy vznikly paralelně. V češtině máme velkou spoustu slov příbuzných s výrazy sekat a sekyra. Vyjmenuju jich několik, ale určitě na některá zapomenu: seknout, sekačka, průsek, úsečka, vysekat, odseknout, zásek, průsečík, sekaná, sekáček, sekáč, úsek, sekerník, sekyrárna, sekeromlat, paseka...

Michal Novotný

K nejzajímavějším z těchto příbuzných se ještě vrátím, teď řeknu pár slov o výrazu, který jako příbuzný vypadá a je za něj také pokládán, který ale ve skutečnosti svým původem nemá se sekáním ani se sekyrou nic společného. Jde o sloveso sekýrovat, které podle Slovníku spisovného jazyka českého znamená "sužovat, týrat, trápit zbytečnostmi, nerozumnými upřílišněnými nebo malichernými požadavky". Když nás někdo sekýruje, máme pocit jako by nás k něčemu nutil se sekyrou v ruce. Nebo jako by ten sekerník osekával naši svobodu. Ale to už jsou představy ovlivněné podobným zněním různých slov. Zatímco sekat a sekyra jsou slova slovanská, sekýrovat k nám přišlo z němčiny, kde sekkieren stejného významu vzniklo z italského seccare; to znamená obtěžovat, sužovat a možná vzniklo z latinského siccare, sušit. Takže sekýrování nesouvisí se sekyrou, ale nejspíš se sektem, což původně bylo pojmenování jednoho takzvaně suchého španělského vína. Podle starší teorie ale italské seccare nemá nic společného ani se sušením a vzniklo z latinského per-sequor, pronásleduju.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.