Švédská okupace v českých zemích byla i přínosná. V mnoha městech založili školy a podporovali umění a kulturu

Během své dlouhé historie se České země staly cílem mnoha invazí a okupací. Jednu z těchto invazí vedli v letech 1642–1648 během třicetileté války i Švédové.

Důvodem bylo získání většího vlivu v této části Evropy. Švédové chtěli ovládnout strategická místa v Čechách i na Moravě, a tím si zajistit kontrolu nad obchodními trasami a zdroji bohatství.

Během svého tažení Švédové obsadili řadu měst včetně Prahy a obléhali Brno, které se jim však dobýt nepodařilo. Jejich vpád přinesl značné hospodářské a sociální škody. Ničili majetek i obilí, a v důsledku násilí a epidemií, které švédská armáda přinesla, zemřely stovky tisíc lidí.

Do Švédska také odvezli mnoho cenných uměleckých předmětů, jako například známou Ďáblovu bibli. Na druhé straně se však švédská okupace také projevila v modernizaci vojenské technologie, což se později stalo inspirací pro vojenské reformy.

Významným přínosem švédské okupace pro české země bylo také to, že se Švédové snažili vytvořit kultivovanou společnost. V mnoha městech založili školy a podporovali umění a kulturu. Kromě toho se švédská okupace také projevila v rozvoji obchodu a výměny zkušeností s vyspělými zeměmi, což později pomohlo v rozvoji české ekonomiky.

Spustit audio