Tomáš Mach, starosta Nymburka

23. prosinec 2014

V úterý 23. prosince 2014 byl hostem pořadu starosta Nymburka Tomáš Mach z ČSSD.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral výsledky voleb a povolebního vyjednávání, fungování menšinové koalice, priority pro nové volební období, projekt Národního olympijského centra nebo úpravy a fungování nymburské nemocnice.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je nový starosta Nymburka Tomáš Mach z ČSSD. Dobrý den, vítejte u nás.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Dobrý den, i vám a především Nymburákům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste po volbách v rozhovoru pro deník avizoval, že opustíte stávající funkci ve společnosti VAK, kde jste byl ředitelem. Tehdy jste dodával, že si asi finančně pohoršíte, ale že přitom ani nevíte jaký vlastně je plat starosty. Teď předpokládám, že už máte první výplatní pásku. O kolik jste si pohoršil?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Takže já jsem, jak jste avizoval, to splnil, že jsem opustil jednak místo pověřenýho ředitele VAKu Nymburk, ale jednak i místo technického náměstka, takže to je samozřejmě pravda, sliby se mají plnit. A výplatní pásku, přiznám se, ještě nemám, ale dostal jsem vyměřený plat starosty města Nymburk, a to pohoršení je tam řádově dosti velké.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Řádově, to znamená třeba o nulu, nebo je to polovina, nebo kolik, co znamená řádově?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, tak, řádově o 10 až 20 tisíc korun.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Už jste si říkal za ten měsíc a něco, jestli vám to stálo zato?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Pane redaktore, říkal tenkrát vlastně je to nějaká určitá výzva jít dál, takže já si myslím, že tak, jak dopadla povolební vyjednávání, tak dopadla. Říkám je to výzva, s kterou se musí dál bojovat a uvidíme, co dál ukáže, jak dál.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste tu funkci převzal po svém stranickém kolegovi, který je zároveň hejtmanem Středočeského kraje po Miloši Peterovi, takže asi se nedá očekávat, že teď byste tedy mluvil o nějakých kostlivcích, které po něm vypadávají ze skříně, nebo se pletu, jsou tam nějací takoví kostlivci?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Kostlivci snad ani ne, nebo nevím jak to nazvat, samozřejmě inženýr Miloš Petera je akční člověk, jednak akční jak přes starostování města Nymburka, tak akční člověk jako hejtman kraje Středočeského. Takže je tam samozřejmě mnoho rozjetých věcí jak investičních, tak z hlediska oprav a údržby a samozřejmě z toho vyplývá i věci, které je nutno řešit a které byly nedořešené.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže jsou tam kostlivci.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Kostlivci, nevím, jestli to je správný výraz, ale jsou tam věci, které jsou neřešené, které bolí občany Nymburka a o kterých je potřeba mluvit a diskutovat a hlavně je vyřešit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A jsou to takové záležitosti, když tedy opustím to slovo kostlivci, o kterých jste třeba nevěděl před volbami?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Většina věcí, které tam jsou nebo těch aktivit, které momentálně dělám, jsou věci, které jsem už viděl před tím, než jsem vstoupil do postu starosty.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak intenzivně konzultujete své kroky a to, co činíte v čele Nymburka se svým předchůdcem s hejtmanem Peterou?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Některé kroky intenzivněji, některé méně, nicméně tam, říkám, jsou kroky, které on sám rozjel, které on sám korigoval a ty kroky, aby šly správným směrem, je nutné s ním konzultovat, protože samozřejmě je ta vazba na hejtmanství je pro mě hrozně složitá jak z hlediska porady, tak z hlediska investic, protože bez hejtmanství dosáhnem daleko méně než s podporou hejtmanství. Takže hodně věcí ano, s ním konzultuji pravidelně.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Máte pocit, že Nymburk může dostat třeba nějaké peníze, nějaké dotace, že může mít nějaké výhody pramenící právě z toho, že nedávný starosta je v čele kraje?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Hodně věcí tam je rozjetých, je tam vypsaných hodně titulů. Máme takzvaný zásobník akcí investičních, který vlastně je součástí rozpočtu města Nymburka a tyto akce již vlastně jsou pod dotačním titulem, takže ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A myslíte si, že ty akce by byly pod tím dotačním titulem, jak to říkáte, kdyby pan Petera nebyl starostou v minulém volebním období a zároveň nebyl hejtmanem?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Asi byly, ale je potom otázkou, jestli na ty akce dostanem dotační titul, protože samozřejmě každý starosta chce mít v tom zásobníku nebo pod tou pokličkou akce, jak se říká ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A v tom si tedy myslíte, že je šance, že se na ty vaše projekty dostane.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
A myslím si, tam vlastně kontakt s hejtmanstvím je ten, že vám ukáže na vícero dotačních titulů ministerstvo školství, zemědělství, rozvoj. Takže tam ta škála těch titulů dotačních je daleko větší. Takže já si myslím i díky tomuto mám větší rozhled a je větší šance na ty tituly dosáhnout.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, že něco konzultujete víc, něco méně, co si pod tím představit, kolik hodin týdně třeba těch konzultací je?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Tak jsou tam takový dva, jak jste nazval největší kostlivce, a tou je nemocnice Nymburk a tou je AZOS. To je nová zinkovna, která trápí tamní občany od zápachu. Takže to jsou věci třeba, které rozhodl kraj Středočeský, který vydal vlastně to povolení, aby mohla firma AZOS provozovat. Takže to jsou věci, které já jako z pozice starosty moc neovlivním, ale pan hejtman z hlediska té politiky krajské ano. Takže i třeba tyto dvě věci kunzultujem spolu. Nemocnice Nymburk já jako starosta mám malou to ovlivnit, ale na smlouvání těch bodů u pojišťoven má daleko větší možnost nasmlouvat pan hejtman než já.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já se k nemocnici vrátím za chvíli. Když jste se zmínil o tom zápachu, o problému AZOS, tam už jste k něčemu tedy dospěli, vyřeší se to?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě to je běh na dlouhou trať. Já Nymburáky v tomto plně chápu, i když si myslím, že třeba se nekoná. Já jsem během toho měsíce, měsíc a půl toho starostování učinil kroky jak s tamními lidmi, tak jsem si vyžádal veškeré dokumenty týkající se AZOSu a respektive těch měření, která tam byly naměřená, svolal jsem několik schůzek jak s občany, tak se spolkem Permanent, která vlastně zaštiťuje tu celou akci, a zatím je tne posun, že při poslední schůzce, která byla veřejná s občany, jsem svolal schůzku se Zdravotním ústavem Praha, to je vlastně útvar přímo řízený ministerstvem životního prostředí, a tam bylo přislíbeno, že nám udělá nějaké kroky, nějaké studie, dá ty věci do nějakého trychtýře a aby se ta věc malinko posunula, tedy jak dál.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že teď se bude čekat na jejich závěry a potom případně přistoupíte k nějakým krokům.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Slíbili mi, že v brzké době, my jsme s nima kontaktovali a mělo by během měsíce ledna už dojít k nějakým těm prvním analýzám, abychom teda to mohli vyhodnotit. Kupodivu ten zápach je, čím dál tím sílící, dokonce krajský soud v tomto učinil to, že jeho verdikt, že to lidem neškodí. Takže zase tady bojujem, podle mého jsme právní zástupci města Nymburk i vedení města Nymburk učinilo všechny kroky možné, které byly na stole, a doposud tedy žádný světlo nepřineslo.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je starosta Nymburka Tomáš Mach z ČSSD. Nymburk je v letošním roce Evropským městem sportu. Co tenhle titul městu přinesl?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Máte pravdu, že se vlastně jako druhé malé město může pyšnit po Náchodu tímto titulem a samozřejmě z toho chcem vytěžit i nějaký věci finanční.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A povedlo se vytěžit? Rok 2014 končí.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Zatím ne. Ono to má nějakou svojí souvislost a teď jsme ve fázi přípravy projektů. My jsme vybrali jako tenkrát ještě tamní zastupitelé a tamní radní pod vedení pana tehdejšího starosty Petery tři priority, a to bylo rekonstrukce zimního stadionu, rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu a multifunkční hřiště R. A. F. Teď vlastně jsme v tý fázi, že jsme minulý týden po dohodě s radními a zastupiteli vybrali z těchto tří akcí prioritu, a tou podle nás a myslím si i všech Nymburáků je rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu. Takže teď budem upínat všechny síly, abychom teda mohli prosadit tuto akci v rámci Evropského města sportu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A není pozdě, protože tím městem sportu jste pro letošní rok?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, ne, já jsem tu otázku položil vlastně i všem těm zainteresovaným a tam, jak jsem říkal, musel projít určitým cyklem a první rok je takzvaný seznamovací, to znamená, že se musí teď do konce ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže budete městem sportu i příští rok:

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Město sportu jsme teď, ale ty výhody se čerpají až další léta. Takže my musíme teď do konce února dát projekt, ten se myslím koncem května soutěží a teprve po tom vysoutěžení můžou přijít nějaké finanční toky. Takže opravdu jsem přesvědčenej, že pozdě není a že ty kroky, abychom těch prvenství užili, určitě dostaneme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Máte pocit, že toho titulu jste dostatečně využili řekněme na marketingovém poli, že někdo v republice ví, že Nymburk je městem, Evropským městem sportu?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že ano, je to vlastně na všech etiketách města Nymburka, je to na všech vlastně pohlednicích, máme to na webových stránkách. Já si myslím, že teprv, abychom to uplatnili tu hlavní vizi, ta teprve přijde, ale v dnešní době si myslím, že Evropské město sportu Nymburk jako má svoji vizitku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
V Nymburce by také měl vyrůst nebo mělo vyrůst národní olympijské centrum, to je velký projekt, vy jako město ho podporujete s tím, že ale, jestli jsem dobře četl a slyšel, tak jste si tam dali podmínku, že chcete, aby ta sportoviště, která budou, byla využitelná i pro Nymburáky. Máte nějakou představu v jakém rozsahu nebo jakým způsobem chcete, aby toto bylo garantováno?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Bylo to dokonce naší vlajkovou lodí, aby v Nymburce vyrostlo národní olympijské centrum, bohužel i toto dělí opozici - koalici, mají na to názor rozdílný. My čekáme teď, aby to prošlo vládní prioritou, to znamená, aby nám dali zelenou k tomu budování. My máme úzký kontakty s panem předsedou České unie sportu doktorem Janstou, s ředitelskou paní Bezděkovou, která je ředitelskou sportovního areálu Tyršák a samozřejmě pro nás neustále prioritou je, aby tento sportovní komplex byl otevřen co nejširší veřejnosti. A ono se tak děje, ono dneska, kdybyste si chtěl jít zaplavat, zacvičit, jít se zregenerovat, tak ta možnost neustále je. U mě byl paní Bezděková, je to asi 14 dnů, ředitelka centra, a nabídla nějakejch 15 podpůrných programů jakým způsobem je možno Nymburáky začlenit dokonce jsme byli tak daleko, že byla schůzka před 14 dnima u hejtmana za účasti těchto osob, a jednalo se jak dál postupovat, aby Nymburáci v tom byli začleněni, protože ty pozemky tam jsou Lokomotivy Nymburk a to by samozřejmě tý Lokomotivě Nymburk zůstalo s tím, že by Lokomotiva Nymburk požádala o dotaci na ministerstvu školství. Takže opravdu naší opravdu prioritou je, aby to sloužilo a bude sloužit Nymburákům.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
U sportu ještě jedna otázka. Vlajkovým řekněme sportovním týmem Nymburka jsou samozřejmě mužští basketbalisté. Spolumajitelem té společnosti polovičním se ale před časem stal Sportovní holding Praha, už teď ty důležité zápasy nymburští basketbalisté hrají v Praze. Jste v jednání s vedením klubu, máte nějakou garanci, do kdy vůbec tento tým bude působit v Nymburce?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Po posledním rozhovoru a panem doktorem Janstou mi bylo řečeno, že aby se přesunul basketbal do Prahy, to není na pořadu dne. Takže já počítám s tím, že ještě určitě tento rok i na další roky zůstane v Nymburce a Nymburk získá těch 15 titulů tak jak bylo slíbeno.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region zůstává starosta Nymburka Tomáš Mach z ČSSD. Vy už jste v úvodu zmiňoval, že jedním z kostlivců a i vy jste použil to slovo, je nemocnice. Vy aktuálně řešíte rekonstrukci nemocnice, která měla být hotová, není hotová, ten poslední termín, který se objevil v médiích, tak je dokončení těch aktuálních prací v únoru, platí to stále ten termín?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Bohužel platí. Víte o tom, že zřizovatelem a provozovatelem nemocnice od května roku 2011 je město Nymburk. Momentálně zaměstnává nemocnice cirka 340 zaměstnanců, což vlastně dělá jednoho z největším zaměstnavatelů v Nymburce. Je pravdou, že dostavba, jak jste se zmínil té nemocnice, respektive interny trvá déle než byla plánovaná, takže co mám poslední teda poznatky, by měly být nebo skončit ty opravy někdy v únoru, koncem, února 2015. Bohužel to není jediná investice, zároveň s tím by se měla předělávat pavilon H, to znamená, že by externí firma měla zahájit přestavbu, aby mohla vzniknout nemocnice Nymburk jednotka intenzivní péče. Takže nemocnice Nymburk tak, jak je plánovaná, takže mrzí mě, že to nejde podle plánu tak, jak to bylo původně předsevzato.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A kdo za to může?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Protože ta nemocnice opravdu leží v žaludku x lidem z Nymburka, tak jsem se o ty věci malinko začal starat a zjišťovat v čem ten problém je a opravdu kamenem úrazu toho všeho byla dle mého názoru subjektivního špatně zpracovaná dokumentace projektová, to znamená, že tam chybělo mnoho věcí, které ale bohužel v návaznosti na následující kolaudaci nebylo možné ponechat náhodě a musí se udělat. To znamená, že se zjistilo, že byl špatně navržen slaboproud, silnoproud, že se tam musel zřídit evakuační výtah, že se musela dělat bezpečnostní opatření. Takže ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Promiňte, ale za to, co říkáte, přece někdo může, někdo musel schválit ty dokumenty?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Vy jste mi teda to vzal přímo z pusy, chci říct to, že teď jsme se dohodli, že necháme rekonstrukci dokončit a potom pravděpodobně bude následovat, jestli trestní oznámení nebo jestli nějakým způsobem žalovat projektanta, protože to jsou opravdu vážná pochybení, která musí být někde vidět.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na ustavujícím jednání nového zastupitelstva předseda dozorčí rady nemocnice Nymburk Miloslav Klíma vystoupil, upozornil, že v nemocnici není zřejmě všechno tak, jak by mělo být, že se vzdává této funkce, vy jste následně řekl, že se na nemocnici osobně zaměříte. To pan předseda dozorčí rady mluvil o tomhle, co mluvíte vy, nebo jsou tam další problémy?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Já jsem s panem Klímou osobně mluvil, byl jsem s panem Klímou 4 roky ve finančním výboru a toto bych nazval, když to malinko zjednoduším komunikačním šumem mezi paní jednatelkou, paní ředitelkou nemocnice a předsedou dozorčí rady panem Klímou. Takže nemyslím si, že tam byly nějaké věci, které by byly tak závažného rázu, aby pan Klíma vystoupil jakožto předseda dozorčí rady, ani jestli tam opravdu došlo k nějaké komunikační bariéře a například některé věci chtěla okamžitě paní jednatelka mu to dávala se zpožděním, jestli úmyslně nebo neúmyslně, neumím posoudit, nicméně tam došlo k obrovské komunikační bariéře, která byla pro pana Klímu bohužel nepřekonatelná.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Když si odmyslíme teď problémy se stavebními pracemi a to, o čem mluvíme, z dlouhodobého hlediska jste přesvědčen, že ta nemocnice je dobře nastavená, že může takhle fungovat a že má takhle fungovat?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Když to vezmu z toho globálního hlediska, tak asi ano, když vidím, jak kolem nemocnice, v které jsou nejbližším okolí, Český Brod, Městek Králové, Čelákovice, tak všechny vlastně tyto nemocnice mají obrovský finanční problém vůbec přežít a Nymburk z těchto nemocnic tak, jak to je momentálně nasmlouváno, má velikánskou šanci na přežití. Proto třeba ta vize předělání pavilonu H na jednotku intenzivní péče a ty místa už jsou de facto nasmlouvaná, takže si myslím, že ta nemocnice, ta vize nemocnice do budoucna je. Malinko mě trápí to, že samozřejmě město Nymburk musí každým rokem dávat peníze ne do provozu, ale do obnovy majetku. Ta nemocnice by měla letos být přibližně 4,5 milionu zisková, takže to je po dlouhých letech, kdy nemocnice jde do zisku. Nicméně náklady na opravy těch budov asi tam budou určitě i během následujících let.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na závěr se ještě vrátím k povolebnímu vyjednávání. Vy, tedy ČSSD, jste volby v Nymburce nevyhráli, vy jste skončili až třetí, přesto jste starostou, jak je to možné, čím jste přesvědčil ostatní, že máte být starostou vy, přestože jste nevyhrál volby?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Čím jsem je přesvědčil? Já také doufám, že přesvědčím, že to je správná volba.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale už se to stalo, v té funkci jste.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Už se to stalo, já myslím si, že asi, jak jste řekl, tady přede mnou byl starostou inženýr Petera, který měl obrovské schopnosti vyjednávací a ...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže vám to vyjednal pan Petera?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
To ne, ne, to říkáte vy.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
No, vy říkáte, že měl výborné vyjednávací schopnosti a odpovídáte na otázku, jak je možné, že z třetího místa ve volbách jste starostou?

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Já vám to hnedka vysvětlím. Protože jsem už deklaroval, že jsem připraven stát se starostou města Nymburka, tak jsem s lídry těch jednotlivých šesti uskupení jednal o další možné koaličních dohodách a možná i díky tomu, že vlastně jsme se na těch hlavních rysech shodli už před vlastně samotnými volbami, tak prostě se mi podařilo dát ty lidi do týhle tý podoby jak to je. Takže myslím si, že to je v tom, já říkám všechno je v komunikaci.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region byl starosta Nymburka Tomáš Mach z ČSSD. Díky, že jste byl tady u nás, zase někdy na viděnou, na slyšenou.

Tomáš MACH, starosta Nymburka /ČSSD/
--------------------
Mockrát děkuju a přeju hezký den, na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio