Tuberkulózou se můžete nakazit i při cestě tramvají. Výskyt této nemoci opět začíná stoupat i u nás

15. leden 2020

Ještě donedávna se proti onemocnění tuberkulózou očkovaly malé děti. Díky systému prevence se u nás výskyt této nemoci zásadně snížil. V posledních 10 letech je nárůst opět zaznamenán. Tuberkulóza je širší problém, který hodně souvisí s migrací jako takovou. Jedná se totiž o velmi infekční onemocnění a k nákaze stačí kratší pobyt s nemocným v uzavřeném prostoru.  Radí MUDr. Petr Grenar.

Při dlouhotrvajícím kašli je proto na místě navštívit lékaře. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím větší jsou šance na úspěšné léčení.

Ještě donedávna se proti onemocnění tuberkulózou očkovaly malé děti. Očkování proti tuberkulóze mělo často nezanedbatelné komplikace a postupně se od něj ustoupilo a navíc. Přesto se díky systému prevence se u nás výskyt této nemoci zásadně snížil a situaci pozitivně ovlivnily i zlepšené životní podmínky, lepší výživa i celková hygiena. Tuberkulóza je ale širší problém, který hodně souvisí s migrací jako takovou. V posledních 10 letech je nárůst opět zaznamenán a je nutné být opět značně opatrný.

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které může získat každý například v dopravním prostředku

Největší riziko infekce je, pokud pobýváte v uzavřeném prostoru s infikovaným jedincem. Nemoc ta, můžete získat v tramvaji nebo ve vlaku… Onemocnění se navíc nemusí projevovat standardně, tedy dráždivým kašlem, ale může probíhat asymptomaticky. Což stěžuji její odhalení. Pokud se u někoho kašel projevuje více jak 3 až 4 týdny, je nutné navštívit lékaře a nechat udělat komplexní vyšetření se zamořením na eradikaci tuberkulózy. Většinou za chronickým kašlem stojí chronický zánět průdušek. Ten ale není tak infekční jak právě tuberkulóza.

Léčba probíhá pomocí antibiotik. Úspěch léčby ale závisí na imunologické stavbě organismu

V minulosti se na tuberkulózu umíralo a i dnes se jedná o velmi závažné onemocnění, které s sebou nese plno komplikaci V době antibiotik je prognóza nesrovnatelně lepší, ale bohužel úmrtí jsou i nadále. Ovšem jsou to krajní případy, kdy vedle tuberkulózy probíhá i další onemocnění. Často tedy za primární příčinou úmrtí nestojí pouze tuberkulóza. Dnes je díky antibiotikům léčba poměrně úspěšná, ale stále je to závažné onemocnění právě pro svou epidemiologickou agresivitu. Pro diagnostikování tuberkulózy je nutný především rentgenový snímek plic, a čím dříve se nemoc odhalí, tím lepší je šance na léčbu. Ovšem jako u každé nemoci. Nález, který ze začátku vypadá slibně, časně a s dobrou prognózou, se může špatně léčit. Naopak nálezy, které jsou hodně pokročilé, se mohou léčit se velmi dobře. Vše je pak otázka imunologické stavby organismu, jak bude reagovat na případnou léčbu.

Spustit audio