Unikátní prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie Baba vznikla v Praze před devadesáti lety

9. březen 2022

Ve 30. letech 20. století byl na okraji pražských Dejvic postaven unikátní soubor funkcionalistických vil, osada Baba. Ta byla jednou z šesti evropských experimentálních kolonií, které vznikly jako ukázka moderního městského bydlení v době po první světové válce. Na rozdíl od ostatních vilových čtvrtí z té doby, které byly poničeny během druhé světové války, se zachovala dodnes v původní podobě.

Tři desítky funkcionalistických vil různého typu byly vybudovány v letech 1932 až 1936. Autorem urbanistického řešení byl známý architekt Pavel Janák, který koncipoval plán vilové čtvrti situované v mírném jižním svahu jako takzvanou šachovnicovou výstavbu, kdy vily nestojí v řadách přesně za sebou, takže se navzájem nezastiňují a nezakrývají si výhled na město.

Kromě Pavla Janáka se do projektu zapojili také další významní čeští architekti té doby, například Josef Gočár, Hana Kučerová-Záveská, Oldřich Starý, Ladislav Žák nebo František Zelenka a dokonce i jeden cizinec, Nizozemec Mart Stam.

Pražská Baba byla jako jediná z ukázkových kolonií tvořena výhradně individuálními domy, které vznikly ve spolupráci se soukromými investory z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Vily spojují stylově jednotné prvky, především charakteristické ploché střechy se slunečními terasami a pásovými okny. Domy si zde nechala postavit řada známých osobností té doby, například grafik a designér Ladislav Sutnar, malíř Cyril Bouda, historik Karel Herain či tehdejší ředitel Národního divadla Stanislav Mojžíš.

Dům Janák v roce 2020

Aby byl zachován původní vzhled této unikátní památkově chráněné vilové kolonie, schválilo Hlavní město Praha vznik koncepční studie, která má osadu Baba chránit před nekoordinovanými změnami.

Prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie Baba byla díky své jedinečnosti od roku 1993 městskou památkovou zónou a v roce 2020 byla jako součást sítě těchto evropských kolonií zařazena na seznam Evropského dědictví. Podrobnosti a aktuality najdete na webu odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

Spustit audio