Úterní Noční linka: Cesta z města

Zkusili jste si někdy tak zvanou cestu z města? Opustit výhody městského bytu a začít fungovat v chaloupce na vesnici či na samotě u lesa, kde není ústřední topení a voda závisí na stavu studny? Naučili jste se třeba i stará řemesla, abyste na samotě na venkově mohli žít trvale? Co vás tato zkušenost naučila? Dá se vůbec dnes žít nezávisle na systému a bez placení složenek, aniž bych se stal dlužníkem?

Filozof Milan Machovec si kdysi povzdechl: „Chodíme po asfaltu, ne po dobré zemi, vzhlížíme na neon, ne na hvězdné nebe nad námi. Jak ještě můžeme nazřít mravní řád kosmu a lidského života?"
Odejít z města není nic nového, už na začátku 90. let tento trend popsala socioložka Hana Librová v knize Pestří a zelení. Tehdy byli tito lidé považování spíše za blázny. Vždyť se vědomě zříkali všecho, co po revoluci u nás nabízel rozvíjející kapitalismus.
Dnes je těchto "bláznů" mnohem více, hlavně mezi mladými, kteří vystudovali ve městech vysoké školy, ale místo toho, aby se tam i usadili, snaží se žít v souladu s přírodou,vypěstovat si toho sami co nejvíce, šetrně nakládat s odpady a pokud možno nebýt závislí na "systému". Odchod na venkov nemusí být útěkem před civilizací, ale třeba cestou k sobě, touhou osahat si vlastní možnosti, znovu se naučit stará řemesla, která se dnes často zapomínají. Nasekat dříví a vyhřát dům, zalít zahradu a tím pádem se i dobře a zdravě najíst. Ve městě tento přímý vztah práce a lásky mizí, kolotoč vydělávání a utrácení peněz se totiž točí rychleji než na vesnici,kde nejsou tolik lákadla jako kavárny a supermarkety.