Úterní Noční linka: Vaše životní krédo

15. srpen 2023

Máte životní krédo? Jak se jím v životě řídíte? Jak ho uplatňujete? Máte rodinné krédo, které se u vás v rodině tzv. dědí nebo jste si vytvořili vlastní krédo, kterým se řídíte? Daří se vám ho naplňovat? Měli jste stejné krédo po celý váš dosavadní život nebo jste si ho v průběhu života upravili?

Krédo-z latiny Credo tedy věřím je vyznáním víry, nedlouhý text, kterým se věřící veřejně přihlašuje k hlavním článkům své víry a přeneseně i životní přesvědčení a naše zásady, třeba osobní.

Spustit audio