Velká Fürstenberská zahrada pod Hradem má deset teras. Je z ní překrásný výhled na Prahu

Terasy Velké Fürstenberské zahrady
Terasy Velké Fürstenberské zahrady

Velká Fürstenberská zahrada je součástí stejnojmenného paláce. Sestává z rovinné části při Valdštejnské ulici a svažité části, která sahá až ke Starým zámeckým schodům. Je nejvýchodněji položenou ze souboru palácových zahrad na jižním svahu Pražského hradu. Na místě bývalých vinic a ovocných sadů se vrší deset teras, osázených květinami, ovocnými stromy, keři růží a vinnou révou. Zahrada prošla čtyřletou rekonstrukcí a v srpnu 2008 byla otevřena pro veřejnost.

Areál zahrady vznikl postupným scelováním starších pozemků. Ve spodní části vznikla patrně renesanční okrasná zahrada už v souvislosti s úpravami, podniknutými Václavem Berkou z Dubé ve druhé polovině 16. století. Horní hranice areálu byla stanovena v roce 1674, kdy byly postaveny Staré zámecké schody.

Zahrada bývala původně pouze v rovinné části, na svahu zůstávaly vinice. Zahradní úprava terasovité části proběhla až v době velkolepé přestavby paláce pro Václava Kazimíra hraběte Netolického v letech 1743 až 1760. Pravděpodobně na sklonku 18. století byl postaven vyhlídkový pavilon v nejvyšším místě teras. Dnes je v pavilonu celoročně otevřená kavárna.

V roce 1822 koupil palác se zahradou Karel Egon kníže Fürstenberk. Ve východní části zahrady zřídil místo pro skladování dřeva, zbývající plochu rovinné části dal osázet ovocnými stromy, na terasách obnovil vinice. Nechal vybudovat litinová schodiště, která se dochovala do dnešních dnů.

Zahrada byla úplně přeměněna kolem roku 1860 podle plánu fürstenberského architekta Josefa Liebla. Ve 20. století, od chvíle, kdy se v paláci usadilo polské velvyslanectví, prošla úpravami jen spodní rovinná část, přiléhající k paláci. Horní terasová část zcela zpustla. Obnovena byla až během čtyřleté rekonstrukce před deseti lety.

Zahrada je majetkem města a rozkládá se na ploše 1,55 hektaru. Protože cesta vede v některých místech pouze po úzkém schodišti, není tam možný vstup s kočárkem ani s invalidním vozíkem. Velká Fürstenberská zahrada je otevřená do 31. října, a pak zase od 1. dubna. Vstupné činí 50 korun. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Celoročně si ale zahradu i Prahu můžete prohlížet z vyhlídkového pavilonu, z interiéru kavárny nebo z jejího (také celoročně fungujícího) venkovního posezení, ke kterému se dostanete brankou ve zdi na Starých zámeckých schodech.