VYSTRNADIT

Zákulisí slov

Posluchač Pýcha nebo snad Pycha, to se z e-mailu nepozná, mi poslal tento dotaz: "Sportovní redaktor při televizním přenosu použil formulaci 'hráč ten a ten ze základní sestavy VYSTRNADIL toho a toho'. Otázka zní, jakým způsobem se pták rodu strnad zasloužil o tento slovní obrat?" Je to tak, sloveso vystrnadit skutečně vzniklo z pojmenování ptáka strnada a my si o tom dnes povíme něco bližšího.

Pták latinským jménem emberiza se ve všech slovanských jazycích jmenuje podobně. Slovinsky strnád, rusky strenátka, polsky trznadel, také v nejblíže příbuzných neslovanských jazycích, v litevštině a lotyštině, tomu ptáku říkají slovy připomínajícími náš výraz strnad. Litevsky to zni stárta a lotyšsky sterste. Jak všechna tahle slova vznikla, není odborníkům jasné, a tak trochu nejistě říkají, že snad, podobně jako mnohá jiná pojmenování ptáků, jde o slova onomatopoická, tedy zvukomalebná, vzniklá jako pokus vyjádřit zvuk hlasu ptáka. Se slovesem vystrnadit, které má podle Slovníku spisovného jazyka českého význam "přimět k odchodu, dostat ven, vypudit, vyhnat", je to mnohem jasnější. Jeho vznik objasnil už Josef Jungmann těmito dnes půvabně znějícími slovy: "když se strnadi hnízdí, samcové řevniví (žárliví) vyštipují násilně soumily své". Jde tedy o chování strnadích samců při hnízdění; jsou nesnášenliví, každého z blízkosti hnízda vyhánějí, vypuzují, vystrnaďují.

Michal Novotný

Sloveso vystrnadit není ale jediné české sloveso, které vzniklo z pojmenování ptáka. Známe i slovesa, pravda nespisovná, vejrat a datlovat. Vejrat je podle slovníku "dívat se upřeně, užasle, hloupě (jako výr)" a slovesu datlovat, které ve slovníku ani není, všichni rozumíme jako označení neumělého, pomalého psaní na psacím stroji, eventuálně dnes i na počítači. I když při datlování na počítači už nejsou slyšet ony charakteristické zvuky, které snad tento způsob psaní spojili právě s datlem, ptákem, kterého slýcháme, jak při získávání potravy buší do kmenů stromů. Dodám, že slovo výr je původem indoevropské a má stejně jako výraz strnad zvukomalebný původ. Původem rovněž indoevropské pojmenování datel pak má stejný základ jako slovesa dloubat a dlabat, což souvisí se zmíněným získáváním potravy. Do stejné rodiny jako slovesa vystrnadit, vejrat a datlovat patří i sloveso sýčkovat, ale o něm, spolu s dalšími řekněme ptačími slovy zase až zítra.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.