Wenzel Lobkowicz farmaří v Drahenicích na Příbramsku. Čtvrtým rokem se intenzivně věnuje regenerativní pastvě

25. červenec 2022, aktualizováno

Wenzel Lobkowicz žije s rodinou na zámku v Drahenicích. Chová skot Aberdeen-anguského plemene. Do farmaření zapojuje i své čtyři malé děti. Kromě regenerativní pastvy ho zajímají i další témata: přírodní hospodaření a lesní management. Díky systému, který zavedli v lesích už před dvaceti lety, nemají problém s kůrovcem.

První písemné zmínky o původní drahenické tvrzi se objevily v roce 1638. Poté panství patřilo Valdštejnům, Nosticům, Hartmanům z Klarštejna, a v roce 1870 získali drahenické panství Lobkowiczové. Těm byl po roce 1989 majetek v restituci navrácen.

Před nedávnem se na farmě Wenzela Lobkowicze konal takzvaný Polní den, pořádaný startupovým projektem Carboneg, do kterého se pan Lobkowicz zapojil. Účastníci se seznámili s principy regenerativní pastvy. Zaujalo je také unikátní mobilní zastínění dobytka, které je jediné svého druhu u nás.

Na farmě v Drahenicích uplatňují v praxi metodu regenerativní pastvy

Regenerativní pastva, oproti té kontinuální, kdy často dochází k vypásání porostů a erozi půdy, významně zvyšuje obsah organické hmoty v půdě. Jejím zavedením lze prodloužit dobu, kdy má dobytek na pastvě dostatek rozmanité potravy, což vede ke snížení nákladů na přikrmování. Regenerativní pastva má svá specifika, zemědělec díky ní získá bohatší a pestřejší porost, který se projeví okamžitě; vyšší výnos a zlepšení kvality půdy a pastviny.

Startupový projekt Carboneg má za cíl podporovat uhlíkové hospodaření (tzv. carbon farming) a zajistit spolupráci mezi certifikovanými zemědělci a firmami, které mají zájem o snižování CO2.

Jak se Wenzel Lobkowicz dorozumívá se svým stádem a proč je v zemědělství důležité umět dobře počítat? Poslechněte si v reportáži.

Spustit audio