Za lovci mamutů musíte v Předmostí u Přerova přímo na sídliště

28. březen 2014
Česko – země neznámá

Někdejší samostatná obec Předmostí je dnes nedílnou součástí Přerova. Samotná obec je poprvé zmíněna ve 14. století, ale mezi archeology je známá jako jedno z nejstarších sídlišť u nás. Už 100 tisíc let před naším letopočtem zde žil člověk neandrtálský, ale mnohem známější je toto místo jako sídliště lovců mamutů. Dnes je na místě někdejšího naleziště kupodivu panelákové sídliště, ale i tak stojí za to se tam za památkami naší nejstarší minulosti vydat.

Ve starší době kamenné se tyčily na místě dnešního Předmostí dvě travertinové kupy, z nichž byl skvělý rozhled do kraje Moravské brány, kudy migrovala stáda divoké zvěře ze severu na jih. Tato výhodná poloha společně s nedalekou řekou a minerálními prameny tam lákaly paleolitické obyvatele odpradávna. V dobách největší „slávy“ sídliště zde pravděpodobně byly dvě osady lovců.

Nálezy kostí prehistorických zvířat v Předmostí jsou popisovány již od 16. století. Systematický výzkum zde začal až ve druhé polovině 19. století, kdy už ale byla část naleziště zničena. Nejpřevratnější objevy se zde uskutečnily v polovině 90. let 19. století, kdy byly objeveny pravěké nástroje, mnoho kostí lovné zvěře a zejména kosterní pozůstatky pravěkých obyvatel Předmostí. Vrcholem pro archeology byl pak nález hromadného kostrového hrobu dvaceti jedinců s množstvím nástrojů.

Památník lovců mamutů

V Předmostí je dnes památník, který ukazuje dochované archeologické nálezy

Mezi laickou veřejností proslavil tuto lokalitu zejména spisovatel Eduard Štorch, který sem zasadil část děje své nejznámější knihy Lovci mamutů. Bohužel samotné naleziště postupně mizelo. Těžba travertinu, pozdější úpravy a nakonec výstavba sídliště v sedmdesátých letech dávnou podobu krajiny dokonale změnily.

Mamutí kly v památníku

Od roku 2006 je však přece jen možné vydat se opět v Předmostí po stopách lovců mamutů. Na místě jednoho z pozdějších nálezů zvířecích kostí vybudovalo město Přerov památník, kde jsou k vidění exponáty ve stavu, v jakém je archeologové kdysi odkryli.

Památník lovců mamutů se stal součástí naučné stezky, která začíná uprostřed sídliště, v místním moderním informačním centru. Má devět zastavení a kromě procházky po někdejších místech nalezišť, zavede zájemce třeba i k soše mamutího mláděte v životní velikosti, která sleduje Předmostí z Čekyňského kopce.

Informační centrum je přímo na sídlišti

Posledním zastavením naučné stezky je pak malé školní muzeum, které vytvořili žáci zdejší školy společně s pedagogy. Nabídne malou exkurzi do pravěku včetně modelů chýše, kterou místní pralidé obývali. Naučná stezka měří osm a půl kilometru a není nijak náročná.

autor: kbz
Spustit audio