Začíná osmidenní svátek Chanuka. Má něco společného s Vánoci?

22. prosinec 2019

Zaposloucháme se do nového alba Zázraky, které obsahuje chanukové písně a židovské ukolébavky. Chanuku přiblížíme i čísly a porovnáme s křesťanskými Vánoci.

K velkým svátkům patří i písně a nejinak je tomu se Svátkem světel, s Chanukou.  Letošní Chanuku můžeme oslavit s úplně novým albem Zázraky, které obsahuje chanukové písně a židovské ukolébavky. Zázraky se totiž děly nejen o Chanuce, zázrakem jsou i židovské písně, které předávány tradicí přežily do dnešní doby. Na slavnostním uvedení alba natáčela Jana Šustová.

Chanukový svícen

Dnes večer s počátkem 25. dne hebrejského měsíce kislev začíná letos osmidenní židovský svátek Chanuka. Židovská tradice k němu nabízí i osobitě imaginativní komentáře. Více se dozvíte od Leo Pavláta.

Během Svátku světel si Židé připomínají znovuzasvěcení Druhého chrámu. Oslavují vítězství Makabejských nad helenisty a radují se z očištění jeruzalémské svatyně od pohanské modloslužby. Proto je v tomto čase zakázáno se postit. Některé chanukové zvyky připomínají vánoční tradice - více má připraveno Daniela Brůhová.

autoři: Tomáš Töpfer , mrk
Spustit audio