Zamiřte na Libický luh, kde je nejrozsáhlejší porost lužních lesů v Čechách

14. říjen 2015
Česko – země neznámá

Máte rádi ten krásný vlhký vzduch, který se v lese objeví pokaždé, když zaprší? Podobnou atmosféru můžete zažít u Velkého Oseka ve Středočeském kraji, i když je suché období. Tam se totiž rozprostírá nejrozsáhlejší souvislý porost lužních lesů v Čechách - Národní přírodní rezervace Libický luh.

Na Libickém luhu jsou zastoupeny všechny typy lužního lesa. Rezervace ale samozřejmě chrání i vzácné rostliny a síť tůní, lesní loučky i vodní rostliny. Jilmové doubravy tvoří především jilmy, jasany, javory a duby letní, které na nejsušších místech přechází do dubohabřin. Tam najdeme kromě dubu také lípu malolistou. Není nad to si tyto listnaté lesy projít právě na podzim.

Libický luh se nachází na soutoku Labe s Cidlinou a pravém břehu Labe mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem. Kvůli regulaci toků se dnes o pravidelné záplavy stará místní říčka Bačovka.

Celý Libický luh protínají nejen pohodlné cesty pro pěší, ale i stezky pro cyklisty, takže se můžete projít či projet až k Labi, například od osady Oseček, kde se můžete občerstvit. Pěšky vám to potrvá zhruba půl hodiny. Musíte ale pouze po vyznačených cestách.

Záplavy některým stromům nesvědčí, občas tu najdete padlé kmeny

Kromě stromů tu roste i mnoho vzácných rostlin, například dymnivka dutá, sasanka hajní i pryskyřníkovitá, hrachor hajní, violky a další druhy. V hlubokých nezastíněných tůních s otevřenou hladinou se vyskytují společenstva plovoucích a vzplývavých rostlin, nejčastěji pryskyřník velký, žebratka bahenní, stulík žlutý a leknín bílý.

Na území rezervace se nacházejí také velmi cenné lesní loučky, které hostí řadu význačných rostlin. V Libickém luhu byl v roce 1978 popsán dosud zcela neznámý rostlinný druh kruštík polabský, který patří mezi vzácné chráněné rostliny a je zdejší endemitní rostlinou. Hnízdí zde i vzácní ptáci, například jestřáb lesní, datel černý a všechny tři druhy cvrčilek.

Spustit audio