Čarodějnické procesy byly v českých zemích ojedinělé. Nejproslulejší propukl ve Velkých Losinách

Ve srovnání se sousedními státy byly čarodějnické procesy v českých zemích ojedinělé. Jeden z nejproslulejších a taky největších propukl v roce 1678 na panství ve Velkých Losinách.

Žebračka Marina Schuchová byla přistižena, jak chce z kostela odnést hostii. Tato zdánlivě banální příhoda pak roztočila kolotoč událostí, na jejichž konci bylo několik desítek mučených a popravených.

Majitelka panství, hraběnka z Galle, byla horlivá a pověrčivá katolička a na panství povolala Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. Nebyl inkvizitorem, jak se o něm často mluví, ale světským právníkem.

Zadržené osoby byly v převážné většině ženy, zpočátku z okraje společnosti. Jak ale falešných udání přibývalo, končili v jejich síti i vážení občané. Rodinu bohatého šumperského měšťana Kašpara Sattnera dokonce upálili celou. Zabavený majetek si Boblig se svými přisluhovači rozdělili.

Proto se začala formovat proti čarodějnickému šílenství opozice. Jejím čelným představitelem byl duchovní Kryštof Alois Lautner. Nakonec i jeho obvinili a ve vykonstruovaném procesu, ve kterém se hojně používalo drastické mučení, byl odsouzen k smrti upálením. Procesy trvaly takřka deset let a za oběť jim padlo okolo dvou set lidí.

autor: Jan Herget
Spustit audio