Cesta bolestných kamenů v Píseckých horách vede návštěvníky k zamyšlení

23. červen 2014
Česko – země neznámá

Nově zbudovaná Cesta bolestných kamenů na okraji Písku je obdobou křesťanské křížové cesty. Stejně jako ona má i Cesta bolestných kamenů čtrnáct zastavení, na kterých jsou pojmenovány největší bolesti moderního člověka. Poslední patnácté zastavení představuje naději.

Jedinečný krajinný projekt vytvořili studenti písecké Obchodní akademie pod vedením tamního ředitele Pavla Sekyrky. Nejdříve studenti obeslali na šest set sociálních zařízení u nás, včetně domovů důchodců a věznic. Zajímaly je příběhy klientů, které zrcadlí lidskou úzkost a bolest. Z nich vybrali ty nejsilnější a nechali je namluvit známými herci.

S projektem spojili svá jména například Jan Tříska, Luděk Munzar, Miroslav Táborský, Vilma Cibulková, Dana Kolářová, Ondřej Vetchý či David Švehlík. Příběhy pak vydali na CD.

Každý příběh zároveň dostal své zastavení na stezce, podobně jako bývají zastavení křížové cesty. Místo kapliček je tvoří asi dvoumetrové menhiry, které vybrali v nedalekém lomu sami studenti. Kameny jsou osazeny kovovými nápisy, které pojmenovávají bolesti moderního člověka. Najdete tu tak zastávky jako ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, smrt blízkého, nedostatek lásky, výčitky svědomí, vyloučení, ztráta důvěry, násilí a nenávist, závist, rozchod, zrada, opuštěnost, deprese a další.

11. kámen - zrada

Stezka byla slavnostně otevřena v dubnu 2014. Ředitel akademie Pavel Sekyrka při té příležitosti řekl: „Kameny přitahují pozornost člověka odjakživa. Symbolizují sílu, moudrost, energii a uvnitř všeho proměnlivého stálost. Také jako první chrámy naší civilizace podněcují k zamyšlení a možná k zanechání našich myšlenek, tajemství, bolestí, proseb či poselství v nich samých. Zda se vám podaří při prohlídce putovních panelů, poslechu nahraných příběhů či samotné procházce kolem bolestných kamenů cokoliv z výše uvedeného nalézt, je na vás.“

Cesta bolestných kamenů začíná v Píseckých horách na kraji města Písku na parkovišti "U Vodáka" a končí na Vyhlídce píseckých lesníků. Vede od zastavení 1 do zastavení 14 po asfaltové cestě, k poslednímu zastavení je třeba vyjít do kopce po lesní pěšině, místy kamenité. Celková délka trasy je dva kilometry.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d10405.275830328963!2d14.171019610219542!3d49.308243014220956!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDE4JzM1LjIiTiAxNMKwMTAnMjcuOCJF!5e0!3m2!1scs!2s!4v1403515485777" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Filip Černý
Spustit audio