Děti mi dávají zpět spoustu pozitivní energie, říká oceněná učitelka Kateřina Vrtišková

12. březen 2021

Paní Kateřina Vrtišková se jako velmi oblíbená učitelka už přes 20 let věnuje dětem na 1. stupni základních škol. Ve své výuce totiž vychází z alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, díky kterému se děti na zvolené téma učí pracovat v menších skupinkách a zároveň rozvíjí samostatné myšlení. V roce 2018 se stala vítězkou prvního ročníku odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic a jako pedagog vedla jeden z prvních televizních pořadů UčíTelka.

Paní Kateřina Vrtišková se v roce 2018 stala vítězkou prvního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic. Jedná se o odbornou cenu pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice.

Díky ocenění byla vybrána jako jedna z prvních lektorek televizních pořadů UčíTelka, kde se v rámci výuky českého jazyka zaměřila na čtenářskou gramotnost prvňáků a druháků. Na své první vystoupení před kamerou vzpomíná s úsměvem a přiznává, že měla velkou trému. Její první vysílání totiž přišlo přesně na nové nařízení nosit roušku i během vysílání, což velmi komplikuje kontakt s dětmi.

Různé zábavné úkoly na procvičení pravopisu děti najdou v barevných šuplíkách

Gramatiku se naučíme čtením

Přístup Kateřiny Vrtiškové k výuce českého jazyka je originální. Více než na samotnou výuku pravopisu dává lekcím čtení. Je totiž přesvědčená, že rozvoj čtenářské gramotnosti je pro děti velmi důležité. Když budou číst a psát svoje vlastní texty, pravopis si přirozeně osvojí a tak říkajíc „nakoukají“.

Láska k čtení a ke knihám podle ní začíná v rodině. Pro dítě je důležité, aby mělo možnost poslouchat rodiče, kteří mu předčítají. Ideální je, pokud toto domácí „čtení“ neskončí ani s nástupem do školy. Děti musí navíc vidět, že rodiče samy čtou také. Z toho důvodu paní Kateřina Vrtišková ve své třídě organizuje „Dílny čtení“, kdy si děti do školy nosí vlastní knížky a vidí, že v době vlastního tichého čtení čte svou vlastní knihu i paní učitelka...

„Začít spolu“ přitom každý samostatně

Převážná část pedagogické aktivity paní Kateřiny Vrtiškové souvisí se Základní školou ve Vraném nad Vltavou. Svým přístupem k dětem si velmi rychle umí získat jejich respekt i oblibu. Pokud přijdete za paní Vrtiškovou do třídy, překvapí vás nezvyklé uspořádání stolů a židlí.

Ve své výuce totiž vychází z alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, díky kterému se děti na zvolené téma učí v menších skupinkách, přitom pracují svým individuálním tempem a zároveň rozvíjí samostatné myšlení. Děti se tak učí domlouvat se mezi sebou a vzájemně se respektovat. Ostatně pro Kateřinu Vrtiškovou je při výuce nejdůležitější právě komunikace, a to na různých úrovních - vztah mezi ní a dětmi, dětí mezi sebou, a samozřejmě i vztah učitele k rodičům.

Různé zábavné úkoly na procvičení pravopisu děti najdou v barevných šuplíkách

„Škola hrou“ ano, ale pro rozvoj potřebujeme výzvy

Učení by sice měla být zábava, ale když budou úkoly moc jednoduché, děti se nikam neposunou. Výuka by měla být tak náročná, aby jí děti zvládly a přitom je motivovala. V roli učitele se Kateřina Vrtišková snaží dětem pomoci naučit se orientovat v dnešním světě. Přeje si, aby děti dokázaly přemýšlet nad různými otázkami, aby byli schopné si vzájemně naslouchat a už v tomto věku se tak učily základy demokratického myšlení.

Během její dvacetileté praxe jí děti na oplátku dávají zpět spoustu pozitivní energie, inspirace a radosti, a vědomí, že je pro člověka důležité, aby byl spokojený a šťastný i z drobných úspěchů, maličkostí a každodenních radostí.

Spustit audio

Související