Eva Králíková o škodlivosti kouření vodních dýmek a doutníků

14. březen 2012

S internistkou z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. jsme hovořili o rizicích kouření vodních dýmek a doutníků.

Celosvětově kouří vodní dýmku denně více než milion lidí. Vodní dýmka znamená v principu, že kouř probublává vodou a tak se ochlazuje. Bohužel, většina látek v kouři zůstává. Kouření vodní dýmky je známo více než 400 let a je běžné v Arábii, Turecku, Etiopii, Indii, Pákistánu nebo některých oblastech Číny. Typicky ji tam kouří starší muži v „důchodovém věku“. V poslední době je oblíbená ve vyspělých zemích, i u nás, a to zejména u mladých lidí. Nebezpečný je fakt, že si málokdo uvědomuje její škodlivost.

Tabákové směsi pro vodní dýmky mívají různé příchutě, často ovocné. Jsou velmi variabilní, ale u zkoumaných vzorků kouře byly vždy naměřeny vysoké koncentrace CO, nikotinu, „dehtů“ i např. těžkých kovů. Šlo o stejné nebo vyšší hodnoty v porovnání s kouřem z cigaret.

Kouř vodní dýmky také způsobuje stejné nemoci jako cigaretový kouř, navíc tu je riziko infekcí (sdílení dýmky) a kombinace s dalšími psychoaktivními drogami.

Problémů je řada - kromě velké variability vodních dýmek, druhů tabáku i způsobu kouření bývá navíc velká část kuřáků vodních dýmek bývalými nebo současnými kuřáky cigaret.

Zatím byla prokázána jen spojitost s rakovinou dýchacích cest, jícnu a žaludku. Mezi nemaligními nemocemi dýchacích cest je to snížení plicních funkcí a to výraznější než u cigaret. Jedna studie rozdíl v plicních funkcích naopak nenašla.

Zvýšené riziko infekcí má podstatu jednak ve sdílení jednoho náustku více kuřáky, jednak v manuální přípravě dýmky a tabáku. Popsáno je riziko infekce Helicobacter pylori, plicní aspergilózy, tuberkulózy a dalších. Kouření vodní dýmky má i vliv na reprodukční zdraví, nižší plodnost (a to i u mužů), těhotenství a plod, včetně nižší porodní váhy. U kuřáků vodních dýmek lékaři mimo jiné zaznamenali vyšší krevní tlak a rychlejší srdeční frekvenci.

autoři: Alima Martinová , Eva Králíková
Spustit audio