Jak zvládnout pubertu? Rodiče by neměli všechno řešit za každou cenu

19. duben 2018
Dopolední host

Puberta je zrychlený čas dospívání, a to jak po stránce fyzické, tak zejména psychické. Je to období změn tělesných proporcí, růstu a řady dalších biologických faktorů. Podstatně víc ale rodiče vnímají a pociťují psychologické změny. Dítě se víc hádá, častěji odmlouvá, s rodiči nesouhlasí.

Je třeba si uvědomit, že dítě v pubertě začíná být velice nejisté a začne si míň věřit. Snížená sebedůvěra vede pochopitelně k velkému napětí a různým tenzím. A tento stav pak pociťují zejména rodiče.

Průběh puberty závisí na celé řadě faktorů. „Klíčová je povaha dítěte. Další významnou roli hraje ale i povaha rodičů a jejich schopnost se novému vývojovému stadiu svého potomka přizpůsobit,“ říká psychoterapeut Mgr. Jan Kulhánek z pražské Psychoterapie Anděl.

K překvapení mnoha rodičů se dnes puberta u dětí hlásí o něco dříve, než tomu bylo u nich samotných. Je to mimo jiné i tím, že děti jsou vychovávány liberálněji, dostávají větší volnost a svobodu v rozhodování, než tomu bylo dřív.

„Vývoj dětí se dnes opravdu urychluje. A souvisí to mimo jiné i s fyzickým vývojem, který je v dnešní době díky kvalitní výživě rychlejší, než býval kdysi. Dnes je možné u dítěte nástup puberty očekávat zhruba tak od 12 let,“ dodává Jan Kulhánek.

Dítě se v době puberty nejen mění, ale také se začíná vymezovat vůči svému okolí, zejména vůči svým rodičům. Buduje si vlastní názor, vlastní životní postoj, což je samozřejmě potřeba. „Ve skutečnosti je to v pořádku, je to zdravé. Děti s námi potřebují diskutovat, hádat se, nesouhlasit,“ vysvětluje psychoterapeut. Podle jeho slov by rodiče měli výchovu stihnout do puberty. „Od nástupu puberty už nevychováváme, ale udržujeme,“ říká s úsměvem.

Pro přežití nelehkého období pomáhá, když jsou rodiče zvyklí si s dětmi povídat už před pubertou. Komunikace je potom i během puberty o něco snazší.

„Rodiče často s nástupem puberty přecházejí na přísnější výchovu. A někdy je to zcela pochopitelné a potřebné. Zároveň by ale měli s dětmi mluvit a vysvětlovat jim, proč některé věci dělají,“ doplňuje Jan Kulhánek.

A jak se v období puberty vyhnout neustálým střetům s dětmi? Základem je dítě neshazovat, nezlehčovat jeho názory a argumenty. A také neřešit všechno za každou cenu. A když je to možné, nechat spory vychladnout a vrátit se k nim případně později, už v klidu.

Spustit audio