Jan Chlumský: Kouříte? Hrozí vám CHOPN!

20. listopad 2013

S pneumologem z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze MUDr. Janem Chlumským, Ph.D. jsme hovořili o vlivu kouření na plíce.

Povídali jsme si o tom, kteří kuřáci mají zvýšené riziko vzniku onemocnění plic. Mluvili jsme o možnostech léčby.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje vážný zdravotní problém zemí celého světa. V Česku má toto onemocnění asi 8 procent lidí z populace.

CHOPN bude čtvrtá nejčastější příčina smrti

CHOPN navíc způsobuje vysokou nemocnost a úmrtnost. Nyní je na šestém místě nejčastějších příčin úmrtí na světě. Do roku 2030 má na čtvrté příčce.

Cigarety, kouření, tabák (ilustrační foto)

V současné době není lék, který může průběh onemocnění zásadním způsobem ovlivnit. Náklady na léčbu pacientů s CHOPN jsou tedy logicky vysoké.

Příčinou vzniku CHOPN bývá kouření cigaret. Vyskytuje se u jedné pětiny kuřáků. Většina kuřáků je tedy vůči cigaretovému kouři, co se týče rizika CHOPN, imunní.

Léčba CHOPN je komplikovaná

K vývoji tohoto onemocnění často vedou genetické dispozice. Prokázaným rizikovým faktorem je nosičství Z alel genu pro alfa-1-antitrypsin. Vyskytuje se u asi jednoho procenta pacientů s CHOPN.

Cigarety, kouření, tabák (ilustrační foto)

Hlavním příznakem tohoto onemocnění je kašel. Obvykle to ale není důvod, proč pacient přijde k lékaři. Tím bývá s námahou spojená dušnost a omezená tolerance fyzické zátěže.

Pacienti přicházejí k lékaři ve většině případů v době, kdy je onemocnění už v pozdním stádiu. Možnosti léčby pak bývají omezené.

autoři: Alima Martinová , Jan Chlumský
Spustit audio