Jiří Pašta o léčbě očních zákalů

6. březen 2012

S přednostou Oční kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze doc. MUDr. Jiřím Paštou, CSc. jsme mluvili o očních zákalech a jejich způsobech léčby.

Probírali jsme, kdo obvykle trpí tímto onemocněním. Hovořili jsme o příčinách vzniku očních zákalů. Zmínili jsme, které typy existují. A povídali jsme si o tom, jaké způsoby léčby očních zákalů mohou lékaři zvolit.

Oční zákal patří k častým onemocněním. Ve společnosti se ale o něm příliš neví, i když zejména starší lidé se ho obávají. Odborníci rozlišují zákal na zelený (glaukom), při němž nebezpečně stoupá nitrooční tlak, a šedý zákal (katarakta), což je onemocnění samotné oční čočky.

Glaukom zatím není možné zcela vyléčit, lze pouze předejít dalšímu poškození optického nervu a zamezit postupu onemocnění. Nejvhodnější způsob léčby určuje individuálně ošetřující lékař na základě vyšetření.

Katarakta, neboli šedý zákal, se projevuje zkalením oční čočky, čímž se naruší průchod světelných paprsků do oka. Vyskytuje se zpravidla u lidí po 60. roce věku. Projevuje se obvykle zhoršeným zrakem. Jediným způsobem léčby je operace. V jejím průběhu většinou lékaři nahradí zkalenou čočku umělou. U většiny pacientů je operace bez komplikací a vede ke zlepšení vidění.

Spustit audio