Jitka Douchová: Věkový rozdíl mezi partnery může fungovat jako afrodiziakum

21. únor 2013

S psycholožkou PhDr. Jitkou Douchovou jsme mluvili o tom, jak věkový rozdíl mezi partnery ovlivňuje jejich vztah.

Věnovali jsme se tomu, jaké věkové rozdíly mohou mezi partnery být. Probírali jsme jejich výhody a nevýhody. Zaměřili jsme se na to, jak je možné řešit problémy ve vztahu, které mohou vznikat kvůli velkému věkovému rozdílu mezi partnery.

Pokud budeme přemýšlet nad věkovým rozdílem mezi partnery, vždy musíme na prvním místě rozlišovat věk mentální a věk fyzický.

„Jako vztahový psycholog se často setkávám se zdviženým obočím druhých tehdy, kdy věkový rozdíl mezi partnery přesahuje 10 let,“ říká Jitka Douchová.

Mladší žena a starší muž

Když je výrazně mladší žena, bývá často stereotypně vnímána okolím jako nezralá. Podle některých teorií neměla uspokojivý vztah s otcem a potřebuje si dosytit potřebu ženské satisfakce v rámci partnerského vztahu se starším mužem.

Mladá žena

Dále ji může okolí považovat za "zlatokopku", která potřebuje staršího muže jako zdroj ekonomického zabezpečení.

Starší žena a mladší muž

Pokud je mladší muž, teorie o takovém vztahu také cirkulují kolem nejrůznějších mýtů. Týkají se buď sexuality, nebo frustrace ve vztahu s matkou.

Vyvolává to pozornost druhých, což leckdy komplikuje vztah těch dvou, kteří by mohli být spolu docela šťastni, nebýt konfrontace s okolím.

Prvním problémem ve věkově nevyrovnaných vztazích bývá častá nutnost obhajoby svého vztahu.

Když mluvíme o věkovém rozdílu v rámci partnerského vztahu, je důležité rozlišit určitě nejen to, o jaký se jedná nepoměr, co se týče pohlaví, ale i to, v jakém věku a životním období takový vztah vzniká.

Je jiné, když 15letá dívka žije s 45letým mužem, než když se citově setká 35letá žena a 60letý muž. Důležité je vždy na začátku očekávání od vztahu. Na tom visí skoro vše, je-li zralé a realistické. Vztahů s velkým věkovým rozdílem známe z literatury, historie, i současnosti hodně.

Proč některé mladé ženy fascinují starší muži?

Hledají moudrost a zralost, zároveň se potřebují o svého muže opřít. V původní rodině přeci jen něco scházelo. Vrstevníci pro tyto typy žen jsou nezralí, alespoň do 30 let.

Muž a žena na pláži

Jsou ženy, pro které je jistotou to, že mohou být svědky schopností, ambic, i úspěchů u svých partnerů. To je vlastně psychické afrodiziakum, které stojí za další touhou, včetně sexuální.

Mladší muži versus starší ženy?

Mýtus je stále stejný. Jakoby za vším stála nenaplněná mateřská láska a citová deprivace z dětství. Partnerka zde plní více rolí – přátelskou, partnerskou, sexuální, mateřskou a další.

Časté to je, ale důvodů bývá mnohem více. Zralejší ženy jsou sexuálně zkušenější, zajímavější, atraktivnější.

Některé věci se nedají v životě nijak vysvětlit a logicky odůvodnit, k tomu patří i potřeba žít vztah s tím, který je zdánlivě věkově jinde. Ale existují i takové věci, jako je partnerská chemie.

Nepoměrů ve vztazích je hodně

Jedná se o natolik široké a rozmanité téma, že je lepší si o něm povídat, než o něm psát. Jen je důležité ctít to, že není dobré podléhat stereotypům, jak kdo k sobě patří.

Váha

Nepoměrů ve vztazích na první pohled existuje hodně. Například, když vysokoškolačka žije s dělníkem, ale jsou šťastní. Stejně harmonický vztah může mít mladý muž s ženou, která by mohla být jeho tetou.

„Jako nejdůležitější mi přijde, nepodléhat zevně stereotypnímu odsuzování a přemýšlení nad pragmatickými motivy netypického soužití,“ dodává Jitka Douchová.

autoři: Alima Martinová , Jitka Douchová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...