Kostel sv. Jakuba ve středočeské Církvici zdobí unikátní soubor plastik z 12. století

3. říjen 2014
Česko – země neznámá

Románský kostel svatého Jakuba ve vesnici Církvice u Kutné Hory ve středních Čechách pochází z roku 1165. Kostel byl postaven šlechtičnou Marií ze Švábenic a jejími syny Slaviborem a Pavlem.

Při rekonstrukci byla na empoře v oltáři zasvěceném Panně Marii nalezena tzv. autentika, tedy listina s neporušenou pečetí pražského biskupa Daniela I. Obsahuje jeho písemné svědectví, že se v roce 1165 během ceremoniálu vysvěcení kostela zúčastnil král Vladislav II. s manželkou Juditou, který navíc svoji přítomnost potvrdil vlastnoručním podpisem.

Kostel sv. Jakuba je poněkud schovaný v osadě Jakub, a to je možná i důvod, proč zůstal vzácně zachován jako jedna z nejcennějších románských staveb na našem území. Především i díky souboru plastik z 12. století.

Tento v Čechách nejbohatší soubor románského sochařství se nachází na jižním průčelí kostela. Při pozorném pohledu tu můžeme rozeznat plastiku žehnajícího Boha Otce, postavy sv. Petra a Pavla, plastiku stojícího Krista, u jehož nohou jsou dvě menší postavy v pokleku, plastiku biskupa - pravděpodobně Svatého Vojtěcha, a rytíře se štítem a mečem, který pravděpodobně ztvárňuje svatého Václava. Zcela vpravo je pak socha mnicha ztotožňovaná se svatým Prokopem. Na výzdobě pracovalo několik různých sochařů.

Kostel sv. Jakuba v Církvici

Sv. Jakub je jednolodní kostel s věží a apsidou a má románská okna umístěná ve dvou patrech nad sebou. Uvnitř můžeme obdivovat původní románskou valenou klenbu i klenbu křížovou vytvořenou během renesanční úpravy. Také hlavní loď zdobí románské plastiky z 12. století.

Dnes kostel slouží jako národopisná památka. Během poslední rekonstrukce byly v zadní části kostela postupně odkryty omítky, které zůstaly svědectvím jednotlivých úprav kostela a tedy i svědectvím času. Zblízka si tak můžete prohlédnout místa, kde kdysi stávaly louče, uvidíte, jak si renesanční stavitel uhlem rýsoval na zeď vedení křížové klenby, i původní románské zdi.

Prohlídka kostela je možná po celý rok, je ale nutné se předem ohlásit. Informace najdete v Informačním centru Kutná Hora-Sedlec. Vzácný soubor románských plastik z 12. století zdobící venkovní fasádu můžete ale obdivovat kdykoli.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1645.8058685486305!2d15.337381399999291!3d49.95219532952232!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDU3JzA4LjQiTiAxNcKwMjAnMTQuNiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1412277380021" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio