Na jihu Čech se můžete projít hlubokými lesy, kde to kdysi kypělo dopravním ruchem

12. prosinec 2014
Česko – země neznámá

Leckdo ví, že z Českých Budějovic vedla do rakouského Lince železnice pro vlaky tažené koňmi – čili koňka neboli koněspřežka. Málokdo už ale asi ví, že šlo o vůbec nejstarší veřejnou koněspřežnou železnici nejen v Čechách, ale v celé Evropě. Její zbytky najdete v česko-rakouském pohraničí i dnes.

Koněspřežka byla postavena v letech 1825 až 1832 s cílem propojit dva důležité vodní toky – Dunaj a Vltavu. Autorem projektu ve své době nejmodernější dopravní komunikace byl František Josef Gerstner. O realizaci se pak postaral jeho syn František Antonín, který k ní přistupoval nadmíru zodpovědně.

Koňka byla v provozu 40 let, a když se v letech 1868 až 1871 trať z Českých Budějovic do Rybníka upravovala pro parní provoz, využila se skoro celá původní trasa. Dochované úseky původní tratě byly v roce 1970 prohlášeny za národní kulturní památku.

Jeden z nich se nachází v lesích poblíž státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem, přibližně tři kilometry jižním směrem od místní části obce Dolní Dvořiště zvané Rybník, v okrese Český Krumlov. Tam správci tamních lesů, Lesy ČR, vybudovaly zajímavou turistickou stezku po jednotlivých železničních artefaktech.

Tady vedla koněspřežka

Zrekonstruovaným objektem na stezce je polovina mostu, respektive více než 10 metrů vysoký mostní pilíř a na něj navazující mohutný násep přecházející v terénní zářez vylámaný do skalnatého terénu. Druhá polovina mostu byla v 50. letech minulého století zbourána při výstavbě cesty a ženijně technického zabezpečení státní hranice nechvalně známého jako železná opona.

Na náspu se nacházejí i zbytky strážního domku a nedaleko další dva téměř zcela dochované mosty střední velikosti. Celkově lze říci, že se na relativně malém prostoru nacházejí veškeré charakteristické stavby, se kterými bylo možné se na někdejší koněspřežce setkat.

Naučná stezka po trase bývalé koněspřežné dráhy na jihu Čech měří necelé dva kilometry a nachází se jižně od vesnice Rybník u Dolního Dvořiště. Vydat se k ní můžete po silnici podél státní hranice směrem na Český Heršlák. Stezka křižuje v odlehlých lesích silnici pod vrchem Zbraslav.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12521.32121459744!2d14.433389979371011!3d48.649928707549755!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDjCsDM4JzQ1LjgiTiAxNMKwMjUnNTQuOSJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1418378084700" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Filip Černý
Spustit audio