Na slatinné louce ve středočeské Liblici se ocitnete v ráji botaniků

19. září 2014
Česko – země neznámá

Uprostřed zámeckého parku v Liblicích na Mělnicku ve Středočeském kraji se nachází vzácná slatinná louka – skutečný mikrosvět vzácných a ohrožených rostlin. Dostanete se k ní po naučné stezce od zámecké brány napříč celou oborou. Vybrat si můžete podle nálady trasu 1,5 nebo 3,2 kilometru.

Na rozloze přibližně 2,3 hektaru tu uprostřed lužního lesa najdete ojedinělý zbytek dříve hojných slatinných luk typu polabských černav. Slatinná louka Liblice působí přímo pohádkově. Uprostřed najdete skupinu 150 let starých dubů a menší smrkový háj. Louka je ohraničená oborou zámeckého parku a doslova vybízí ke spočinutí.

V roce 1987 byla Slatinná louka Liblice vyhlášena přírodní rezervací, především pro bohatá naleziště vzácných a chráněných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých. Zřejmě nejvzácnější rostlinou je vstavač bahenní, který se tu nachází jako na jedné z posledních lokalit v České republice.

Z dalších vstavačovitých rostlin tu najdete prstnatec májový i prstnatec pleťový, pětiprstku žežulník, bradáček vejčitý, vstavač vojenský, kruštík bahenní nebo kostival český. Díky vlhké půdě tu roste i tzv. bezkolenec – velmi vysoká tráva, která dorůstá až do výšky dvou metrů. V jeho blízkosti by se vám hodily holínky – bezkolenec roste totiž ve velmi mokré půdě.

Zámek Liblice, v jehož oboře se nachází přírodní rezervace Slatinná louka Liblice

Na louku proto raději nesedejte, je na ní opravdu vlhko. K odpočinku slouží několik laviček. Slatinná louka Liblice je samozřejmě rozkvetlá především na jaře, ale návštěvu si užijete i na podzim. V září a říjnu tu rostou například nafialovělé ocúny, které společně se zabarvenými listnatými stromy vytváří krásná barevná zákoutí.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1237.3810875043168!2d14.582653862209945!3d50.30759451182411!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xf9a0f40d72a9f200!2sSlatinn%C3%A1+louka+u+Liblic!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1411115648236" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio