Na výletě k Hudlické skále si můžete natrhat ovoce. O starý sad tam pečují místní zahrádkáři

19. září 2023

Klub zahrádkářů v Hudlicích na Berounsku už několik let obnovuje starý sad u cesty ke Svaté. Postupně tam vysadili asi 60 nových stromů. Předseda spolku Martin Kodet se snaží propojit komunitu lidí, kteří chtějí pečovat nejen o své zahrádky, ale také o krajinu v okolí a mezilidské vztahy.

Hudličtí zahrádkáři se neomezují jen na okopávání záhonků. Letos třeba uspořádali piknik v trávě, úklidovou akci v okolí Hudlic nebo další ročník Selských slavností senoseče, kde se lidé mohli zapojit do soutěže v kosení trávy. Společně také pečují o sad z roku 1948, který obklopuje Hudlickou skálu v sousedství modré turistické trasy na Svatou.

„Zahrádkáři se zhruba před pěti lety začali starat o ten sad a začali vysazovat nové stromy za ty, které už dosloužily nebo uschly,“ říká předseda spolku Martin Kodet. O volných sobotách spolu s dalšími členy spolku vysazovali stromky, likvidovali náletové dřeviny a zalévali nově vysazené stromky. Martin Kodet má k sadu blízký vztah. „Když to v tom roce 1948 děti vysazovaly, tak mezi nimi byl můj táta. Ještě tady jsou stromy, které sázel, tak se snažím to trošku udržet v rámci té vzpomínky,“ usmívá se Martin Kodet.

Budky pro škvory i hmyzí domečky

„Většinou jsou tady peckoviny. Byly tady hlavně třešně, višně. Z višní se nedochovala žádná. Pak jsou tady švestky a nově tady byly dosazené nějaké jabloně, nějaké hrušky a snažíme se sem kvůli dětem z místní školy dodat i nějaké vzácnější stromy, takže tady máme vysazené moruše a mišpule,“ rozhlíží se Martin Kodet po sadu, kde nad hlavou zpívají ptáci a v trávě to bzučí a cvrliká. „Snažíme se to tady oživit i v rámci menších živočichů jako je hmyz, takže jsme tady měli takové chovné budky pro škvory, kteří pomáhají ničit škůdce, a děti vyrobily hmyzí domečky na přezimování.“

Předseda Hudlických zahrádkářů doufá, že se lidem bude v sadu líbit. Ovoce si tady může prý natrhat každý, kdo půjde kolem. „Je to u turistické cesty, a pokud to nikdo nepoláme, může si natrhat. Tohle není sad na nějaký výdělek, ale je tu možnost odpočinku.“ Hudlickým zahrádkářům se podařilo vyhrát grant na postavení knihobudky. Lidé si tam budou moci půjčit knihu a karimatku, na kterou si lehnou. Při čtení si potom pochutnají i na čerstvě natrhaném ovoci.

Spustit audio