Občanské sdružení Rousínov, to je soudržná, činorodá a hlavně veselá parta, která funguje už čtvrt století a dokáže velké věci

6. listopad 2023, aktualizováno

Rousínov na Rakovnicku se jako každá menší obec potýká se všemi běžnými potížemi venkova. S nedostatkem pracovních příležitostí, s dostupností lékařské péče, nedostatečným dopravním spojením a podobně. Místní spolu s chalupáři si řekli, že se pokusí situaci zlepšit a v roce 1998 založili Občanské sdružení Rousínov (OSR).

Prvním předsedou OSR se stal jeden z jeho zakladatelů Michal Faflík, na jeho místo po 8 letech nastoupila Ludmila Faflíková. Uskupení nadšenců si dalo za cíl třeba rekonstrukci bývalé školy v Rousínově, oživení lidových tradic, případně tvoření nových, udržení a rozvoj společenského a kulturního života v obci i okolí.

Budova tereziánské sýpky byla rousínovskými obyvateli roku 1864 odkoupena od ostatních spolumajitelů a přestavěna na školu. Po 2. světové válce ji převzala obec Slabce, děti se zde učily do roku 1975, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena. V podstatě nevyužívanou budovu si od obce pronajalo právě vzniknuvší OSR za symbolickou korunu za rok a 10 let ji používalo pro pořádání různých akcí. Na konci roku 2007 OSR díky financím vybraným mezi svými členy a benefičním koncertům budovu od obce odkoupilo.

Členové OSR v průběhu užívání budovy provedli některé stavební úpravy a věří, že se jim do budoucna podaří rekonstrukci budovy (která je od roku 2008 kulturní památkou) dokončit. Ta bude pak sloužit nejen jim, ale i lidem z širokého okolí jako kulturní a odpočinkový stánek.

A co všechno rousínovští pořádali nebo pořádají? Masopustní průvod maškar, velikonoční koledu malých i velkých, oslavy Dne dětí, Mariánskou pouť, předvánoční posezení v místním hostinci s vlastnoruční tvorbou adventních věnců a jiných ozdob, vánoční koncerty v krásně nazdobeném zdejším kostele, bazárek použitých věcí, slavnost k uctění památky zdejšího slavného rodáka, operního pěvce Karla Buriana. Provozují půjčovnu kostýmů a členové sdružení vystupují v divadelním spolku R.UM. (Rousínovští Umělci).

Společné masopustní foto

Vyhlášenou každoroční událostí je srpnové týdenní Sympozium ROUS, které se letos konalo po pětadvacáté. Na statku u Faflíků probíhají odpolední rukodělné výtvarné kurzy pro děti i dospělé, každý večer následuje divadelní představení, koncerty či jiná kulturní vystoupení.

Kromě toho se spolek podílel na vybudování dětského hřiště ve vsi, pořídil měřič rychlosti k silnici, vybavil zdejší kostel hodinovým strojem a stará se o jeho provoz. Podařilo se mu odstranit letitou černou skládku za Rousínovem. Pravidelně pořádá brigády na úklid veřejného prostranství.

Díky dobrovolnické práci, obětavosti a stálému nadšení svých členů a ostatních příznivců je spolek Občanské sdružení Rousínov, z.s. jednou z nejdéle trvajících a hlavně fungujících neziskových organizací v širokém okolí. Přejeme, ať to spolku klape ještě dalších minimálně 25 let.

Český rozhlas Region – Milujeme střední Čechy

Spustit audio