Obří oko hledí v Kněževsi z největší nástěnné malby u nás

11. listopad 2020, aktualizováno

Umělec Michal Škapa dokončil koncem května jednu z nejrozsáhlejších murálních (nástěnných) maleb nejen v evropském, ale i ve světovém měřítku. Nazval ji Kosmos, vznikla během 23 dnů na zdi velké skladové haly poblíž Letiště Václava Havla, v Kněževsi.

 

„KOSMOS je vlastně o hledání paralel v mikrokosmu a makrokosmu. Zkoumá podobnosti malých a velkých struktur, hledá analogie mezi formami živého a neživého světa, mezi tvary v přírodě a v lidském těle,“ přibližuje Škapa. Dominantním motivem je modré oko, které ze středu stěny pozoruje hlavní přistávací dráhu nedalekého letiště. Na obě strany od oka proudí částečky energie, které celý výjev rámují, putují až k lidské hlavě, jejíž silueta je situována na začátek celé malby. Hlava znázorněnou životní energii nasává, probouzí se tak její vědomí, přehlíží celé dílo a snaží se dát věcem vlastní smysl.

Původní záměr promítat při práci návrh obrazu pomocí noční projekce na stěnu haly nebylo možné uskutečnit, s ohledem na bezpečnostní opatření v okolí letiště. „Přenesení skicy na fasádu tedy probíhalo přímo volnou malbou, pouze s pomocí záchytných bodů a tří vysokozdvižných plošin,” upřesňuje autor, který za pomoci 3 až 6 pomocníků spotřeboval na ploše 5250 m² přibližně 4 tisíce sprejů.

Kosmos vznikal pomocí vysokozdvižných plošin Foto archiv Michala Škapy.jpg

Hala v Kněževsi se stala součástí projektu Art Wall, za kterým stojí společnost CTP Invest. Proč se rozhodli haly takto výtvarně pojmout? Odpovídá Bert Hesselink: „Má to více rozměrů, za prvé, máme rádi umění a chtěli jsme podpořit mladé umělce. Proto jsme jim dali k dispozici stěny našich budov a potřebnou investici. Za druhé nás bavila celá výtvarná soutěž, která vzniku děl předcházela. Mohli jsme se celého tvůrčího procesu účastnit. A v neposlední řadě jsme oživili naše haly, které na někoho mohou působit fádně a vzdáleně.“ Inspirovala se společnost podobným nápadem někde v zahraničí? „Rozsáhlé malby podobného typu se vyskytují i jinde ve světě. Nicméně, dovolím si tvrdit, že náš projekt je unikátní svým rozsahem. A spíše se mohou ostatní inspirovat jím,“ dodává Bert Hesselink ze společnosti CTP Invest.

Výtvarník Michal Škapa patří k umělcům, jejichž tvorba vychází z graffiti, a kteří se úspěšně etablovali i v galerijním prostředí. Nástěnnou malbu Kosmos na stěně skladové haly si můžete prohlédnout při průjezdu ulicí Nad Kovárnou nebo z vyhlídkové plošiny v ulici Na Staré silnici v Kněževsi.

Spustit audio