Petr Arenberger o problémech s pokožkou v zimě

9. leden 2012

S přednostou Dermatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA jsme hovořili o problémech, které mívají lidé s pokožkou v zimě.

Mrazivé počasí například zhoršuje ekzém. Probírali jsme tedy, jak by lidé měli v chladných měsících pečovat o svou pokožku. S těmito kožními nemoci jsou spojeny i vážné psychické problémy pacientů, které se týkají společenské stigmatizace osob trpících ekzémem nebo lupénkou. Věnovali jsme se proto i dopadům, které to má na jejich život.

Vzhledem k tomu, že podle statistik trpí každé páté dítě problémy s pokožkou v tomto období, tak jsme mluvili i o různých způsobech, kterými mohou rodiče riziko vzniku těchto potíží snížit.

Spustit audio