Pravidla soutěže „Česko - země neznámá“

Prostudujte si podrobná pravidla soutěže

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Účast v soutěži

Po dobu trvání soutěže vysílá Český rozhlas soutěžní otázky v pořadu Česko - země neznámá. V každém vydání pořadu jsou vyhlášena tři soutěžní kola.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Soutěž probíhá telefonicky (dále jen „telefonická soutěž“). V každém vydání pořadu jsou vyhlášeny tři soutěžní vědomostní otázky. Vlastní soutěžní kolo probíhá tak, že moderátor pořadu položí posluchačům vědomostní otázku. Po vyhlášení otázky mohou účastníci soutěže volat na telefonní číslo 731 800 900 (cena 1 minuty je dle tarifu volajícího do sítě mobilního operátora O2 Czech Republic a. s.). V pořadí první volající je spojen s moderátorem a pokud odpoví na danou vědomostní otázku správně, získává výhru. Pokud odpověď na položenou otázku není správná, možnost zúčastnit se soutěže má v pořadí druhý volající.

Výherci z denních výher jsou zároveň zařazeni do celotýdenní soutěže. Ze všech denních výherců za daný soutěžní týden je vylosován jeden, který automaticky obdrží prémiovou cenu.

Výhry

Seznam výher naleznete zde.

Každý účastník má nárok pouze na jednu výhru v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Pokud by byl vybrán účastník, který už v daném kalendářním měsíci výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí druhého volajícího v rámci daného soutěžního kola.

Vyhlášení výherců a předání výher

Správná odpověď na otázku daného soutěžního kola a jméno výherce daného soutěžního kola jsou vyhlášeny ihned ve vysílání moderátorem.

Jméno výherce prémiové ceny bude vyhlášeno vždy v pátek moderátorem ve vysílání.

Výhry z jednotlivých soutěžních kol i prémiová cena budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

Plné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese www.rozhlas.cz/cesko (zde).

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.