Pražská Stromovka je park propojující přírodu se zábavou. Lidé tam odpočívají, sportují i piknikují

2. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Mlatové cesty křižují park Stromovka

Pražský park Stromovka je pojem. Kdo si chce odpočinout, zasportovat, proběhnout se s dětmi nebo se psem, míří právě tam. Stromovku tvoří soustava vodních ploch s dřevěnými moly, rákosím, lekníny, přívozem na ostrůvek, udržované trávníky s lavičkami a lehátky, která jsou tak trochu uměleckými díly. Najdete tam příjemný stín pod mohutnými stromy, netradiční dřeviny, louku s kopretinami, dětská hřiště, venkovní posilovny, pikniková místa i psí louku. 

Královská obora Stromovka je největším pražským volně přístupným chráněným parkem. Původně se tu rozkládala obora, příslušející k Místodržitelskému letohrádku. Část Královské obory byla koncem 19. století vyčleněna pro vybudování výstaviště. Rozsáhlý areál v prostoru vymezeném ulicemi Za Elektrárnou, U Výstaviště, Nad Královskou oborou a ramenem Vltavy, zvaným Malá říčka, má rozlohu 84,4 hektaru.

Pro park je typická, kromě celé řady velmi zajímavých dřevin, soustava rybníčků, dodnes napájených Rudolfovou štolou. Parkem vedou cyklistické trasy, mnohé z cest lze využít i k projížďce na in-line bruslích. K dispozici jsou také čtyři pikniková místa. Pro rodiny s dětmi je zde několik dětských hřišť. Z terasy Místodržitelského letohrádku je krásná vyhlídka na panorama severních částí Prahy. Ve Stromovce stojí také Šlechtova restaurace s promenádou, původně raně barokní letohrádek z konce 17. století, která se co nevidět otevře po rekonstrukci.

Pohled přes vodní hladinu ke Šlechtově restauraci

Ve středověku sloužila královskému lovu a honitbě právě Královská obora, která vznikla v Bubenči, daleko před hradbami opevněného středověkého města. Byla patrně založena Přemyslem Otakarem II. v roce 1268. Obora, několikrát poničená v důsledku válečných tažení, byla pro původní účel naposledy zčásti obnovena po roce 1742 za vlády Marie Terezie. V roce 1804 byla zejména zásluhou purkrabího Jana Rudolfa, hraběte Chotka, zpřístupněna veřejnosti.

V roce 2002 zasáhla Stromovku povodeň. Dnes je, po mnohaleté pečlivé obnově, mimořádně vydařeným krajinářským prvkem na území hlavního města.

Spustit audio