Přemysl Otakar II. neuznal vládu Rudolfa. Vypukla válka, jejíž rozhodující bitva proběhla na Moravském poli

Slavný český vládnoucí rod Přemyslovců si nikdy neříkal Přemyslovci. Poprvé je tak označil až František Palacký v 19. století. Vláda tohoto rodu začala zhruba v 9. století a trvala 430 let.

Přemyslovci u nás zavedli křesťanství, dali nám prvního českého krále Vratislava II., a přinesli prosperitu díky těžbě stříbra v Kutné Hoře.

Přemysl Otakar II. se během svého českého kralování ucházel i o císařskou korunu. Tu ale nakonec získal Rudolf Habsburský. Přemysl Otakar II. vládu Rudolfa neuznal, což vedlo papeže k vyhlášení klatby. Tahle situace vyvolala válku, jejíž rozhodující bitva proběhla na Moravském poli, kde se s Přemyslovými vojsky utkaly armády Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána.

Náš rytířský král, zkušený válečník, a tehdy nejmocnější panovník střední Evropy, byl 26. srpna 1278 v bitvě na Moravském poli zabit, a v Českých zemích nastala zlá léta. Jeho dědic Václav byl v té době dítětem, a tak část Moravy padla pod správu Rudolfa Habsburského a Čechy si do správy vzal německý markrabě Ota Braniborský. Moravské pole ovšem není na Moravě, jak by se mohlo zdát, ale v Dolním Rakousku.

Spustit audio