Tři králové se pojí s legendami a tradicemi. Jaké to jsou a jak vznikly?

Na Tři krále o krok dále. Jedna z legend praví, že Kašpar, Melichar a Baltazar, tři králové z Východu, poznali podle hvězd, že se má narodit nový a velmi mocný král.

Mudrci, jak se jim říkalo, se mu chtěli poklonit, a proto se vydali na dalekou cestu. Jako dary vezli největší drahocennosti té doby. Zlato, kadidlo a myrhu. Nová hvězda na nebi je vedla nejdříve do Jeruzaléma a potom k městu Betlému, i ten ale nechali za sebou. Nakonec našli narozeného Ježíše s Josefem a Marií v polích za městem v obyčejné stáji. Tam se mu klaněli a předali ty vzácné dary.

No, příběh je to téměř pohádkový a tradice tříkrálové přetrvávají dodnes. Podle jedné právě tímto dnem končí Vánoce a tak se odstrojuje stromeček. A nejznámější tradicí je psaní iniciál a letopočtu na dveře. Ve skutečnosti však písmena K, M a B neoznačují jména králů, ale latinský nápis Kristus ať žehná tomuto domu. A za dob našich babiček se bez něj opravdu neobešel žádný dům.

autor: Iva Hüttnerová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko