V archeoskanzenu v Březně u Loun můžete plout proti proudu času

17. říjen 2014
Česko – země neznámá

Síť archeoskanzenů a archeoparků je u nás poměrně slušně rozvinutá, po celém Česku jich můžete navštívit celkem patnáct. Prvním archeoskanzenem u nás byl ten v Březně u Loun na severu Čech. Po rozsáhlém archeologickém průzkumu se tam zrodilo experimentální pracoviště, ve kterém vědci a nadšenci v čele s archeoložkou Ivanou Pleinerovou dávnými technikami a za pomoci starých nástrojů vybudovali několik replik původních staveb – od nejstarší z doby kamenné, přes germánskou, až po slovanské obydlí stavěné, tzv. drážkovou metodou.

To vás překvapí svou sofistikovaností. Je orientováno tak, aby nejmenší stěna čelila severním větrům, lichoběžníkově se rozšiřuje a jeho jižní strana pak díky hliněné mazanici s nasekanou slámou akumuluje nejvíc tepla. Střechu tvoří dřevěná konstrukce svázaná provazy z přírodních materiálů nebo řemínky z kůží, jako krytina slouží rákosové došky.

Uvnitř si návštěvníci mohou prohlédnout nástroje dané doby, koše pletené z proutí a další předměty. Zajímá vás, jak mohli dnešní archeologové vědět něco o výšce a dalších parametrech stavby? Hodně se podle nich dá odvodit z velikosti kůlových jam, dá se propočítat jejich výška i nosnost, dobře se dá prý určit i místo ohniště.

Pícka

Experimentální archeologie je poměrně nový obor, který praktickými pokusy zkoumá to, jak lidé kdysi stavěli domy, pěstovali plodiny a vyráběli si nástroje. V Březně se kromě stavění příbytků zkoušelo třeba i vypalování keramiky či funkce obilných jam, kde byly zásoby zrní určené k jídlu a následnému setí.

Vyhloubená jáma byla vymazaná vhodnou hlínou, která byla vypálená, takže zrno se udrželo čisté, shora bylo chráněno jakousi dřevěnou pokličkou a zakryté bylo i drnem a přístřeškem. Březenský pokus dokázal, že ještě po třech letech takového skladování bylo 15 procent obilí schopno naklíčit.

Jáma na obilí

Návrat v čase můžete v archeoskanzenu v Březně u Loun zažít i dnes. Přístupný je celoročně s výjimkou pondělků. Čas od času se také můžete podívat a dokonce si i vyzkoušet, jak se zpracovávalo obilí na tzv. zrnotěrce nebo mlelo na kamenném mlýnku, jak se tkalo na svislém stavu, jak se pletly košíky a další činnosti.

Sledujte web Oblastního muzea v Lounech, kde vás na všechny akce včas upozorní.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d814.910548567831!2d13.745186357022792!3d50.359417289934036!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDIxJzM0LjkiTiAxM8KwNDQnNDMuNSJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1413538091186" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio